Full seier for reiselivet

NHO Reiseliv er glad og lettet over at samferdselsdepartementet og Hurtigruten er blitt enige om en ny avtale som sikrer fortsatt daglige avganger mellom Bergen og Kirkenes.

0

– Avtalen er en full seier for reiselivet, sier Geir Solheim, avdelingsdirektør i NHO Reiseliv Nord-Norge.

– Uten denne avtalen hadde det vært kroken på døra for flere opplevelsesbedrifter langs kysten, fortsetter Solheim.

Den nye avtalen
Hovedpunktene i avtalen er som følger:

– Avtalen sikrer daglige avganger fra samtlige eksisterende 34 havner hele året.
– Oppstart er 1. januar 2012, og avtalen gjelder for en periode på åtte år fra oppstart. Staten har rett til å forlenge avtalen med ett år etter endt avtaleperiode.
– Avtalen har en totalramme på 5120 millioner kroner (i 2011-kroneverdi), som gir en snittkompensasjon for statens kjøp av tjenester på 640 millioner kroner pr år. Til sammenligning utgjorde statens kompensasjon 377 millioner kroner i 2010.
– Utbetalingene har en profil med størst utbetaling i år 2012 med 700 millioner kroner og med en gradvis nedtrapping til 580 millioner kroner i 2019 (alle tall i 2011-kroneverdi).
– Kompensasjonsbeløpet vil i sin helhet bli prisjustert hvert år.

– Staten har valgt et godt og omfattende tilbud til kystbefolkningen og distriktene, med seilinger hver dag til 34 havner. Den nye avtalen med staten gir oss den trygghet og langsiktighet vi trenger for å kunne levere et kvalitetsprodukt. 25 000 havneanløp i året sier noe om dimensjonen på det Hurtigruten leverer, sier styreleder Trygve Hegnar.

– Vi er godt fornøyd med at det har vært mulig å få en godtgjørelse som reflekterer kostnaden og risikoen ved den tjenesten som leveres. Avtalen gir den forutsigbarhet som kysten fortjener og Hurtigruten trenger, sier administrerende direktør Olav Fjell.

Skrevet av Stein Arild Iglebæk 13.04.2010 klokken 12.10

Share.

About Author

Redaktør, Discover America Magazine [email protected]

Comments are closed.