EU-støtte skal lokke turistene

15 millioner kroner fordelt over tre år skal få turistlivet mellom Hedmark og Värmland til å yre. – Vi skal bygge turistfyrtårn i regionen, sier prosjektleder Marianne Kristiansen i Hedmark Reiseliv.

0

Prosjektet ved navn ”Indre Skandinavia – Export 4 Seasons” blir det tredje interregprosjektet basert på turisme over landegrensene, et samarbeid som ble innledet i januar 2006, melder Eu-norge.org.

Prosjektet har fått støtte gjennom EU-programmet Interreg IVA, som har som hovedmål å styrke regionens attraktivitet og konkurranseevne gjennom grenseoverskridende samarbeid. Programmet har tre prioriterte områder: økonomisk vekst, et attraktivt livsmiljø og teknisk støtte.

Ønsker å utvide sesongen
Prosjektnavnet spiller på at det ikke bare skal satses på sommer og vinter.

– Vi ønsker å utvide sesongen og også skape produkter for vår og høst. Siden vi er et så stort geografisk område, kan vi tilby produkter for alle årstider. Ved å utvide sesongen, øker også det økonomiske grunnlaget for bedriftene, forteller Kristiansen.

Målet er å gjøre turistbedriftene i Hedmark fylke på Østlandet og Värmlands län i Sverige bedre kjent med hverandre, styrke samarbeidet og gjøre regionen mer kjent i Europa.

– Vi skal øke antall eksportmodne bedrifter i Hedmark og Värmland. Der har vi noen store aktører og destinasjoner som vi ønsker å løfte ut som fyrtårn i regionen. Vi er interesserte i å markedsføre de samarbeidende turistbedriftene i Hedmark til et stort publikum i vårt svenske nabofylke, samtidig som Hedmark og Värmland går sammen om å gripe tak i turistene fra Europa på vei til og fra Vestlandet og Nord-Norge, sier Kristiansen.

Prosjektet startet 1. april og skal vare til 31. desember 2013.

Mange turistattraksjoner
– Vår region kan tilby en rik kulturarv, med verdensarven i Røros i spissen. Andre eksempler er domkirkeruinene på Hamar, Magnos glassverk – ett av to i sitt slag i Norge, Trysilfjellet, nasjonalparker og Skogbruksmuseet på Elverum, for å nevne noe. Det er imidlertid langt fra Røros i nord til Karlstad i sør, slik at vi går løs på dette med tilpassede arbeidsmetoder, forklarer Kristiansen.

Av totalbudsjettet på 15 millioner står EU for om lag halvparten av finansieringen.

– EU-midlene sammen med regionale midler gir regionene i indre Skandinavia økt kraft i kampen om fremtidens turister, sier Kristiansen, som mener samarbeidet allerede har gitt resultater:

– Reiselivsorganisasjonene er i seg selv blitt omhyggelig styrket på personal- og kompetansesiden. Naboene har dessuten etablert en rekke kommersielle og strategiske allianser i inn- og utland. Og sist men ikke minst, reiselivsstatistikkene har vært påtakelig positive.

Skrevet av Stein Arild Iglebæk 13.04.2010 klokken 19.15

Fakta om EU-programmet:
– Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. 
– Programmet ble etablert i 1990 for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som var delt av nasjonale grenser innenfor og på grensen av EU. Norge har deltatt i Interreg-samarbeidet siden 1996. Inneværende programperiode strekker seg fram til og med 2013.
– Norge deltar i 11 Interreg-programmer i ulike sektorer.

Share.

About Author

Redaktør, Discover America Magazine [email protected]

Comments are closed.