Oslo Havn åpner nytt landstrømanlegg

Oslo havn skal kutte CO2-utslippene med 85 prosent innen 2030 og bli nullutslippshavn på sikt. Det er målet i handlingsplanen “Oslo havn som nullutslippshavn.”

0

Handlingsplanen ble vedtatt av Oslo bystyre 14. november i fjor. I handlingsplanen heter det at alle skip som anløper Oslo havn på sikt skal benytte nullutslippsteknologi ved kai, samt ved inn- og utseiling.

Bygging av nytt landstrømanlegg er et skritt i retning nullutslippshavn. Her får fergene fra Stena Line og DFDS strøm når de ligger til kai. Slik bidrar fergene til lavere klimautslipp og grønn teknologi. Reduksjonen i CO2 tilsvarer utslipp fra mer enn 1 300 biler årlig.

Fra landstrømanlegget går elektrisitet til fergenes elektriske anlegg, og fergene kobler seg sømløst til nettet ved hjelp av kabelkranen. Landstrøm sparer fergene for om lag 1 420 tonn drivstoff årlig.

Ny, grønn teknologi
Oslo Havn KF er opptatt av å utvikle og ta i bruk grønn teknologi. Derfor benytter havna droner for å identifsere søppel på sjøbunnen. Havna utvikler en elektrisk båt som skal fjerne søppelet, og benytter også automatiske søppelfangere i sjøen (Portbin). Containerterminalen Yilport har som mål å bli utslippsfri på sikt.

Samtidig er Oslo Havn KF opptatt av å flytte gods og passasjerer fra vei til sjø, for sjøveien er mer miljøvennlig enn alle andre transportformer.

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.