Nye regler for passasjerskip ved Svalbard

Regjeringen innfører nye regler for passasjerskip ved Svalbard. Målet er å øke sikkerheten.

0

– Regjeringen vil arbeide for bærekraftig aktivitet på og ved Svalbard. Vi vil styrke sikkerheten knyttet til den økte skipsaktiviteten i nord. Det er derfor viktig at vi nå får på plass nye krav til passasjerskip som seiler ved Svalbard. Reglene skal hindre ulykker og redusere konsekvensene av eventuelle ulykker i dette avsidesliggende og sårbare området, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Den nye forskriften gjelder territorialfarvannet ved Svalbard og skal sørge for at alle passasjerskip er bygget, utrustet og driftet på en måte som gir betryggende sikkerhet for liv og helse, miljø og materielle verdier på Svalbard. Dette gjelder både norske og utenlandske skip.

Forskriften kan innebære ombygginger og tilpasninger for skip som ikke har internasjonale sertifikater (SOLAS). For disse skipene er det lagt opp til en overgangsordning på fem år som gir rederiene mulighet til å planlegge innfasingen av nye regler og eventuelt fordele kostnader over flere år.

– Det er mange hensyn å ta når det gjelder regulering av skipsfart på Svalbard. For oss står skipssikkerheten i høysetet, sier fungerende Sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Sjøfartsdirektoratet har gjennom regelverksarbeidet vært i dialog med næringen, og særlig med The Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO). Det er også avholdt dialogmøter både i Oslo og på Svalbard i forkant av høringen. Dette bidro til mange viktige innspill som igjen førte til justeringer av forslaget. Samtidig har direktoratet hatt god dialog med Kystvakten og Sysselmannen på Svalbard som har bidratt med tilbakemeldinger på bredere basis.

– Direktoratet opplever at både næringen og offentlige instanser har vært konstruktive og har forståelse for sikkerhetsnivået som er lagt til grunn i den nye forskriften, sier Alvestad.

 

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.