– Nullutslepp innen 2026 ikke mulig

Ingen av cruiseskipene som bygges i dag er utsleppsfrie. Skulle det settes hardt mot hardt uteblir cruisetrafikken fra verdenssarvfjordene fra 2026, mener direktøren i Cruise Norway.

0

I mai vedtok Stortinget at bare cruiseskip som er utslippsfrie kan seile i de norske verdensarvfjordene fra 2026. Det mener cruisenæringen er umulig å innfri, noe de ga uttrykk for i et møte med klima- og miljøvernministeren.

– Det er rett og slett ikke teknologi tilgjengelig som gjør det mulig, sier Inge Tangerås i Cruise Norway.

Ifølge han er det rundt 120 cruiseskip som er bestilt og skal produseres frem mot 2027. Per idag bruker alle disse fossilt brensel.

– Bransjen sier unisont i dag at de ikke vil ha nullutslippsskip innen 2026. Dermed vil de ikke ha anledning til å gå inn verdensarvfjordene, sier Tangerås.

Klima- og miljødepartementet jobber med en handlingsplan for grønn skipsfart som skal være ferdig i 2019. Her vil tiltaket om utslippsfrie verdensarvfjorder bli utredet.

– Vi vet at dette tiltaket er krevende å møte for cruisenæringen, men vi avlyser ikke stortingsvedtaket. Vi må forvente at det finnes teknologi som kan ordne cruiseskipene slik at en kan imøtegå vedtaket, sier Atle Hamar, statssekretær i klima- og miljødepartementet.

Hamar trur det er flere løsninger som gjør det mulig å innfri nullutslippskravet.

– Se på Flom. Der er de ledende på å laste om passasjerene på et punkt og over i Future of the Fjords, som kan gå helelektrisk inn fjorden, sier han til NRK.

En slik løsning har ikke ordføreren i Aurland tro på.

– En må ha enorm kapasitet om en skal frakte alle passasjerene inn fra skip som ligger langt ute. Det er ikke realistisk, seier ordfører Noralv Distad.

Cruisekaia i Flåm-Aurland tar imot omlag 250 000 cruisepassasjerer i året, og Distad frykter konsekvenser dersom cruisetrafikken forsvinner.

– Vi er redde for er at dersom ikke cruiseskipene får gå til Flåm, så vil de ligge andre plasser utenfor verdsarvområdet og ta buss inn for å oppleve attraksjonene. Det er også forurensende og ingen god løsning, mener han.

– Vi ønsker at nullutslippskravet skal bli innfridd, så det kan være at vi må se på andre måter å dirigere trafikken på, seier Arne Sandnes, leder for verdensarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap.

Han nevner også alternativet med å frakte cruiseturistene inn verdensarvfjordene på mindre båter.

– Det er mulig å trafikkere verdensarvfjordene på helt ren energi, og det tror jeg også er fremtiden for verdenarvfjordene, konkluderer Sandnes.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.