Norge blant verdens mest fleksible

Globalt må 45 prosent få godkjent forretningsreisen hos arbeidsgiver før de bestiller. Men de skandinaviske landene er mer fleksible. I Sverige må kun åtte prosent ha godkjenning, og Norge og Danmark ligger tett opptil.

0

Egencia Travel Policy Insights: Global Air Edition*belyser de globale trender knyttet til reisepolicy for flyreiser. Funnene viser at tilfredshet hos reisende, mulighet for produktivitet på reisen og ønsket om å beholde talenter, påvirker hvordan reisepolicyen blir utformet rundt om i verden.

Komfort viktig

Reisemarkedet er i dag verdt 1,6 trillioner dollar, og forretningsreiser utgjør en viktig del av markedet. Men mange av turene som bestilles styres ikke av en reisepolicy.

– Vi i Egencia vil hjelpe bedrifter som ønsker å ta i bruk ett felles system for håndtering av alle forretningsreiser. Å innføre en god reisepolicy er fundamentalt for et slikt skifte, men retningslinjene burde vært evaluert oftere, sier Carl Moltzau, direktør Account Manager i Egencia Norge, i en pressemelding.

– I denne rapporten ser vi nærmere på våre egne data for å finne svar på hvordan reisepolicyer blir utformet rundt om i verden, og vi ser på hvordan Norge skiller seg ut fra andre markeder.

Egencias funn vedrørende reiserepolicy viser flere hovedtrender. Disse omhandler blant annet forhåndsgodkjenning av reiser, tilgang til reiser i premium-klassen, kundenes atferd rundt kjøp av reiser og hvilken dag i uka som er mest populær, både for bestilling og for selve reisen.

På globalt nivå pleier selskaper å gi de reisende frihet til å gjøre egne reisevalg uten at de må søke om godkjenning først. I Norge er det kun ti prosent av de forretningsreisende som er pålagt å følge et godkjenningsreglement, mens nesten halvparten (45 prosent) av forretningsreisende globalt er pålagt å gjøre det samme. Bedrifter ønsker balanse mellom å bruke godkjenningsreglementer som en barriere mot uønsket atferd og å forenkle bestillingsprosessen ved å fjerne behovet for å få reisevalgene godkjent.

– Det at bare ti prosent av nordmenn trenger godkjenning kan bli sett på et tegn på tillit, mener Moltzau.

På globalt nivå flyr den desidert største andelen av forretningsreisende på økonomiklasse. Dette inkluderer reiser i premium-økonomiklassen. Likevel velger mange bedrifter å gi tilgang til første eller business-klasse dersom reisen er lang (mellom fire og ti timer). Dette betyr at andelen premium-reiser på lengre turer er noe høyere enn på kortere turer. I Norge får 27 prosent av forretningsreisende reise premium på internasjonale flyvninger, mens bare 19 prosent av dem som reiser innenlands får det samme tilbudet.

Med andre ord er det den ansattes komfort som er den viktigste driveren bak valg av premium-reiser. Slik kan bedriften være sikker på at den ansatte ankommer destinasjonen sin uthvilt og får mest mulig ut av turen.

I siste liten

En typisk reisepolicy inneholder blant annet at billettene bør kjøpes god tid i forveien. Arc/Expedia-rapporten som nylig ble publisert, viser at Egencias kunder legger inn mer tid mellom bestilling og avreise enn tidligere for kjøp av premium-billetter. Men blant reisende fra selskaper med en strengere reisepolicy, blir fortsatt 50 prosent av billettene bestilt mindre enn 14 dager i forveien. Dette antyder at det likevel gjennomføres bestillinger i siste liten, til tross for at det legges opp til tidlig planlegging. Hele fire av ti nordmenn bestiller forretningsreisen mellom én og 14 dager før avreise. Ikke noe annet land i Europa bestiller billetter så tett opp mot avreise.

Fordelen med å velge det rimeligste alternativet havner ofte lengre ned på listen hos bedrifter med streng reisepolicy. Men for bestillinger som blir gjort i siste liten kan dagen du kjøper billettene på bety mye for reiseplanene, spesielt dersom det er snakk om en premium-reise.

Bra balanse

Data fra Egencia og ARC viser at søndag er den beste dagen å bestille premium-reiser på. De beste ukedagene er mandag og tirsdag, men prisene vil fortsatt være opp mot 25 prosent høyere enn på søndager. Reisepolicyer som gjør det mulig for de ansatte å bestille reiser online når som helst, kan bety større komfort fordi den ansatte kan bestille en premium-reise for mindre penger i løpet helgen.

Globalt er mandag den foretrukne utfartsdagen for både premium- og økonomiklasse. Det betyr at de ansatte får god tid til å gjøre jobben sin samtidig som de kan bruke helgen hjemme. Dersom de ansatte likevel drar i nærheten av en helg skaper det muligheter for såkalt bleisure, som innebærer å kombinere fritid med forretningsreisen. Rapporten ser på hvilken type reisende som mest sannsynlig vil velge dette alternativet. En spørreundersøkelse gjennomført av Egencia viser at 68 prosent av forretningsreisende globalt tar minst én bleisure-tur i året. Virksomheter bør derfor vurdere å innføre regler som definerer kostnadsansvar og reisesikkerhet også på fritidsdelen av turen.

Det er nesten dobbelt så sannsynlig for premium-reisende å bli til lørdag (23 prosent vs. 12 prosent). De som er på utenlandsreiser har også en tendens til å strekke reisen ut hele helgen. 20 prosent av utenlandsreisende blir ut lørdag, sammenlignet med bare ni prosent av dem som reiser innenlands.

Opphold som starter på en lørdag, spesielt for oversjøiske reiser, kan gi de ansatte tid til å slappe av og avklimatisere før de begynner på arbeidsuken i utlandet. Både bedriftene og de ansatte kan dra nytte av en slik bleisure-mulighet. Å fly internasjonalt på lørdager kan nemlig bety rimeligere billetter. Til tross for at det blir noen ekstra netter på hotell, kan de ansatte møte uthvilt og klar for å være produktiv, for den samme totalsummen som om de hadde kommet på en ukedag. Samtidig vil de få muligheten til å utforske en ny by, noe som skaper en bra balanse mellom de ansattes tilfredshet og bedriftens kostnadsbesparelser.

 

*Funnene er basert på Egencias undersøkelse fra september 2017 om globale reisepolicyer og de reisendes online og offline bestillingsatferd. Egencias Travel Policy Insight-rapport er inspirert av Expedia/ARC 2018 Air Travel Outlook-rapporten, publisert i desember 2017. Den viser hvordan bedrifter håndterer reisepolicy for flyreiser verden over.

Share.

About Author

Comments are closed.