Nå kommer endelig Reiselivsministeren!

Neida, dessverre er det ikke en etterlengtet nyhet fra Regjeringen. Men i mangel på dette trer Pål Medhus og Tom Andersson inn som “minister-vikarer” gjennom podcasten Reiselivsministeren, som ble lansert torsdag.

0

Reiselivsnestor Pål Knutson Medhus har teamet opp med Travel News-redaktør Tom Andersson i podcasten “Reiselivsministeren”, som ble lansert torsdag 15. oktober.

– Dette skal være en ukentlig podcast om, med, for og til reiselivet, sier Medhus.

– Vår misjon er å sette fokus på kompleksiteten i norsk reiseliv, og ikke minst det vi oppfatter som manglende forståelse for denne kompleksiteten i Stortinget og Regjeringen. Vi har jo ingen reiselivsminister i Norge, i motsetning til svært mange andre land. I dag havner reiselivet ofte som en kasteball mellom seks-syv forskjellige departementer, med de uheldige konsekvenser dette medfører for manglende helhetstenking, sier Medhus.

MINISTER-VIKARER: Pål Medhus (foran) og Tom Andersson under innspillingen av første episode i den nye podcast-serien.

Norsk reiseliv sysselsetter rundt 170.000 personer rundt om i landet, og anses som en svært viktig næring i en fremtid der petroleumsindustrien gradvis fases ned og må erstattes av annen virksomhet.

– Vi snakker om verdens fremste vekstnæring, som globalt utgjør opp mot 10 prosent av verdens BNP. I Norge blir reiselivsnæringen ofte behandlet med venstre hånd av politikerne, og det er ikke godt nok. Koronapandemien har synliggjort et underliggende problem som opp i dagen, og som nå må få den oppmerksomheten det fortjener, sier Medhus, som understreker at dette ikke bare handler om næringsinteresser, men også om distriktspolitikk.

Høy og lav
Nettopp for å sette fokus på mangfoldet i norsk reiseliv, tar podcasten mål av seg til å målbære synspunkter og erfaringer fra både maktmennesker i sentrale posisjoner og sliteren som driver sin lille reiselivsbedrift i havgapet, et dalføre eller en fjordarm.

– For Reiselivsministeren er det viktig at alle blir hørt. Norsk reiseliv mangler i realiteten samlende organer, som nok er en av årsakene til at bransjen sliter med å nå frem i det politiske Norge. Vårt mål er å øke bevisstheten rundt de utfordringer reiselivet står overfor – selvsagt forsterket enormt som følge av pandemien, men det er viktig å understreke at det ikke er pandemien som har skapt alle bransjens utfordringer. Det underliggende problemet er fremdeles det samme, påpeker Medhus.

Trenger vi da en egen reiselivsminister i Norge?

– Det hadde vært til stor hjelp og nytte med et departement som kun har fokus på reiselivet. I dag vil enhver sittende næringsminister hevde at det er han eller hun som er Norges reiselivsminister, men det mener vi ikke er godt nok. Stadig flere reiselivsbedrifter og -ansatte etterlyser derfor en egen minister for sin næring, og det begynner å vokse frem et stadig tydeligere krav fra bransjen om dette. Men om det skal være en statssekretær og et eget sekretariat som påtar seg dette ansvaret eller om det skal løftes over i et eget departement, er til syvende og sist kanskje ikke det springende punkt. Det viktigste er at norsk reiseliv virkelig kan føle at det politiske Norge bryr seg om bransjen, avslutter Medhus.

Som sammen med Tom Andersson altså “vikarierer” i en foreløpig ubesatt minister-stilling gjennom den ukentlige podcasten “Reiselivsministeren”, presentert på en podcast-plattform nær deg.

Første episode av REISLIVSMINISTEREN finner du her. 

Share.

About Author

Comments are closed.