Mot flykutt i Widerøe

Når 18 av Widerøes 23 kommersielle kortbaneruter går med tap kommer man ikke utenom nye flykutt, sier toppsjef Stein Nilsen.

0

Det var under et debattmøte i Polyteknisk forening mandag at Widerøe-sjefen signaliserte at det kan bli færre ruter fremover. Det er kombinasjonen avgifter og høy oljepris som presser flyselskapet til det dramatiske skrittet. På det nye statsbudsjettet ble det foreslått en liten avgiftsjustering, fra 83 til 75 kroner, for Europa- og innenriksruter.

Håpløst

Det blir for knuslete for det hardt pressede selskapet. Widerøe-sjefen sier han tror det er «uunngåelig» at flere av rutene som i dag drives kommersielt blir lagt ned og må over i anbudsmarkedet.

Kuttene som nå vil komme fra og med januar kommer måneder etter at Widerøe varslet kutt i kommersielle ruter i Lofoten og Vesterålen. Da påpekte daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen blant annet at Widerøe har et lavere avgiftstrykk enn andre aktører og at regjeringen har videreført alle anbudsruter i Nord-Norge.

Anbudsrutene (de såkalte FOT-rutene) vil drives videre som vanlig, for der betaler staten for å drifte ruter som ikke er lønnsomme i utgangspunktet gjennom anbud.

Når Widerøe-sjefen nå snakker om de kommersielle kortbanerutene er det for eksempel snakk om rutene mellom Oslo og Leknes, Svolvær, Sandnessjøen og Brønnøysund.

– Nå må vi tilbake tegnebrettet, men vi er tvunget til å redusere produksjonen, sier Nilsen til E24.

Hvorvidt et er snakk om reduserte frekvenser eller kutt i antallet ruter vil Nilsen foreløpig ikke si noe om, men at det vil komme en avklaring ved utgangen av neste måned.

Widerøe satser nå tungt på sine nye avanserte regional-jetfly fra Embraer, men sliter samtidig med dårlig lønnsomhet. I 2017 ble hele 2016-resultatet på 247 millioner barbert bort til null.

Hele flybransjen globalt rammes i tillegg av en høy oljepris, som har bidratt til flere konkurser i Europa den siste tiden, blant annet i Primera Air og Cobalt.

Les mer om konkursene her!

– Selv før oljeprisen begynte å stige var lønnsomheten veldig presset. Når oljeprisen kommer på toppen blir det håpløst, sier Nilsen til E24.

 

Det er ifølge E24 rutene som drives med de mindre 39-setersflyene til Widerøe som det primært er snakk om. Widerøes større fly er mer lønnsomme ettersom driftskostnaden ikke er nevneverdig høyere på en tur.

Enig i bekymringene

Widerøe er ikke alene i kritikken sin mot hvordan de norske flyrelaterte avgiftene har økt de siste årene. SAS og Norwegian har også vært kritiske til økningen, og de har også vært kritiske til at ikke avgiftsinntektene i det minste blir kanalisert inn mot biodrivstoff eller andre tiltak for å kutte CO₂-utslippene.

På debattmøtet i Polyteknisk forening fikk flyselskapene også faglig støtte i at det er vanskelig å hente inn avgiftsøkningene fra passasjerene:

– Det vi ser generelt med avgiftsøkninger er at flyselskapene sliter med å hente det inn fra passasjerene. Dermed blir det press på mindre lønnsomme ruter, sa forskningsleder Harald-Thune Larsen ved Transportøkonomisk institutt.

Avinor-sjef Dag Falk-Petersen mente at man ikke må undervurdere verdien av luftfarten for distriktene og norsk økonomi. Han mente også at man må slutte å snakke om at de mindre flyplassene subsidieres i stor grad.

– Vi gir om lag en milliard i støtte til flyplassene som går med underskudd, men det er ingenting sammenlignet med verdiskapningen dette muliggjør langs kysten og i distriktene. Oppdrettsnæringen eksporterer for rundt 100 milliarder kroner årlig og oljenæringen for rundt 400 milliarder årlig. Disse næringene er helt avhengig av FOT-ruter og infrastrukturen landet over, sa Falk-Petersen.

I forslaget til statsbudsjett er det foreslått at avgiften på innenriks- og Europa-ruter reduseres fra 83 til 75 kroner, mens avgiften på langdistanse økes til 200 kroner.

– Vi har gjort noen beregninger på effektene av dette. De er ikke offentlige, men vi tror ikke det vil gi store effekter i denne runden ettersom man snakker om 200 kroner én vei på lange ruter. Men vi er enig i Widerøes bekymringer for effektene på kortere ruter i Norge, sa Falk-Petersen, om hva de tror den foreslåtte avgiftsendringen vil ha å si for markedet.

– Det blir 83 kroner hver vei hvis man flyr Bodø-Stokmarknes, for eksempel. Det blir 163 kroner totalt. Flyr man til USA tar norske myndigheter 200 kroner, så det man egentlig her gjør er å likestille avgiften på korte og lange ruter, konkluderte Widerøe-sjef Nilsen.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.