– Momsøkningen svir

Fire av ti reiselivsbedrifter mener regjeringens momsøkning på overnatting i stor grad har påvirket sommerens marginer.

0

Tallene kommer frem i NHOs økonomibarometer for tredje kvartal.

I statsbudsjettet for 2018 økt regjeringen reiselivsmomsen fra ti til tolv prosent. Hele reiselivet fryktet at momsøkningen ville få alvorlige konsekvenser for mange reiselivsbedrifter som sliter med svært små marginer.

Et år senere svarer 38 prosent av NHO Reiselivs medlemmer at momsøkningen i stor grad har påvirket sommerens marginer

– Det var akkurat dette vi fryktet. For mange bedrifter er det umulig å lempe momsøkningen over på kunden gjennom økt pris, og hotellet må selv bære kostnaden. Det vil si at økningen går direkte på hotellets bunnlinje. At så mange svarer at det har påvirket sommerens marginer, er urovekkende, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Undersøkelsen viser en økning i andel reiselivsbedrifter som tror de vil få et dårligere driftsresultat de neste 6-12 månedene. I 1. kvartal 2018 mente 16 prosent at de forventet et dårligere driftsresultat. Andelen har steget til 25 prosent i 3. kvartal 2018.

– Dette er en negativ utvikling som vi må ta på alvor. Nå som kronen er forventet å styrke seg, er det viktig at politikerne sørger for stabile rammebetingelser og holder de løftene de har gitt næringen. Det betyr at overnattingsmomsen ikke kan økes ytterligere, og at løftene om lettelse i formuesskatten må innfris, sier Krohn Devold. 

– Endring i kronekursen kan forventes å føre til omtrent den samme prosentvise endringen i etterspørselen etter norske hotelltjenester om lag et halvt år senere. Det betyr at én prosent sterkere krone gir én prosent mindre etterspørsel etter norske hotell, fortsetter Krohn Devold.

Undersøkelsen viser samtidig at det fortsatt er optimisme blant norske reiselivsaktører:

  • 91 % mener den generelle markedssituasjonen er god eller tilfredsstillende
  • 85 % mener markedsutsiktene er gode eller uendret, men her er det også en økning i antall bedrifter som ser negativt på markedsutsiktene (fra 10 prosent i 1. kvartal til 16 prosent i 3. kvartal)

Om undersøkelsen

Om lag 1300 bedrifter har svart på NHOs økonomibarometer for 3. kvartal, som kartlegger bedriftenes markedssituasjon- og utsikter. 150 reiselivsbedrifter har svart på undersøkelsen.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.