– Må satse mer på vinteren

En ny rapport viser at 75 prosent av turistomsetningen i Lofoten og Vesterålen skjer på sommeren. NHO Reiseliv mener området i større grad må markedsføres som vinterdestinasjon.

0

Den skjeve sesongstrukturen er en utfordring, mener NHO Reiselivs kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad.

– Lofoten og Vesterålen er en av de mest særegne reiselivsområdene vi har i Norge, og det er en suksessregion med tanke på å tiltrekke seg utenlandske tilreisende, sier hun i en pressemelding.

Ringvirkningsanalysen av reiselivet i Vesterålen og Lofoten utført av Menon Economics i regi av nettopp NHO Reiseliv viser at tilreisende la igjen omtrent 1,4 milliarder kroner i regionen i 2018. 

Vi reiser mer på vinteren!

Selv om antallet vintergjester har økt de siste årene, og det er lagt ned en betydelig innsats for å øke vintertrafikken, står sommerturistene for nær 75 prosent av gjestedøgnene og 75 prosent av omsetningen i fjor.

– Mange steder langs kysten sliter med å tiltrekke seg turister hele året, men Lofoten og Vesterålen har et stort potensial til å utvikle enda flere opplevelser om vinteren, basert på for eksempel nordlys, toppturer, natursafarier og skreifiske. Mye av overnattingskapasiteten står ledig om vinteren, så her er det et betydelig rom for vekst, sier Habberstad.

I tillegg til å jevne ut sesongen i Lofoten mener hun det er fornuftig å å spre noe av sommertrafikken til Vesterålen.

– Det kan fort flaske seg enkelte steder i Lofoten om sommeren, samtidig som Vesterålen har mye ledig overnattingskapasitet. Det ligger derfor et betydelig potensial i å utvikle og markedsføre denne delen av regionen, sier kommunikasjonsdirektøren i NHO Reiseliv. 

Noen fakta om reiselivet i Lofoten og Vesterålen 

* Utlendinger sto for 40 prosent av de 290.000 gjestedøgnene på hotell i Lofoten og Vesterålen i 2018. Det er en høyere andel enn i Nord-Norge (30 prosent) og landet samlet sett (29 prosent).
* Tilreisende til Lofoten og Vesterålen la i 2018 igjen omtrent 1,4 milliarder kroner, noe som utgjør nesten 1300 kr i gjennomsnitt per gjestedøgn.
* Inntektene fra tilreisendes forbruk tilsvarer om lag 25.000 kroner i inntekter pr. innbygger i regionen. Det er høyere enn reiselivsdestinasjoner som Ålesund og Bergen, men vesentlig mindre enn utpregede reiselivsdestinasjoner som Hallingdal og Trysil. Tilsvarende tall for Trysil er 190.000 kroner per innbygger.
* Tilreisende la i 2018 igjen drøyt 700 millioner kroner i forbruk innen bransjene overnatting, servering og opplevelser. I Lofoten og Vesterålen står feriereisende for omtrent halvparten av disse bransjenes samlede inntekter. Innen opplevelser står inntekter fra lokalbefolkning og andre markeder for over halvparten av omsetningen. 
Kilde: Menon 

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News bjorn@travelnews.no

Comments are closed.