– Lite gjennomtenkt kuttforslag

Reaksjonene på regjeringens forslag om kutt i profileringen av Norge som reisemål får både opposisjonen på Stortinget og sentrale toppsjefer i reiselivet til å reagere.

0

– Et lite gjennomtenkt forslag, sier blant andre administrerende direktør Morten Thorvaldsen i Thon Hotels til Dagens Næringsliv.

I rapporten forfattet av PwC/Oslo Economics mener man et slikt tildels kraftige kutt i de statlige overføringene ikke vil få vesentlige negative konsekvenser for norsk reiseliv. Thorvaldsen mener på sin side at det i rapporten er dårlig dokumentert hva man får ut av reiselivet generelt i hele Norge av arbeidsplasser og verdiskaping særlig i distriktene.

– Reiseliv er blant de raskest voksende industriene i hele verden, sier Thorvaldsen, til DN.

Han påpeker at det i dag er 166 000 årsverk knyttet til reiseliv i Norge, at verdiskapingen er på 72 milliarder kroner, og at reiseliv er det vi skal leve av i fremtiden.

– Her virker det som om rapportforfatterne har vært mest opptatt av å spare mest mulig statlige kroner, sier Thorvaldsen.

Også toppsjefen i hotellkjeden Nordic Choice, Torgeir Silseth, reagerer.

– Dette er viktig for distriktene, skaper arbeidsplasser og er en stor og viktig fremtidsnæring, sier han.

Silseth mener vi trenger en langsiktig og solid markedsføring av Norge som reisemål i de nye distribusjonskanalene i årene fremover om man skal lykkes.

– Vi private tar brorparten av denne kostnaden, men statens bidrag er avgjørende, mener han.

Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth mener man snarere bør bruke mer, ikke mindre, på å profilere Norge som reisemål.

– Vi vet at stadig flere internasjonale turister ser mot Norge som et både trygt og spennende reisemål, og målet er å skape en mer bærekraftig og lønnsom helårsindustri. Da må vi ikke være så dumme at vi kutter ned på den internasjonale markedsføringen, sier hun til DN.

– I våre alternative budsjetter har vi snarere lagt inn mer penger enn regjeringen. Og vi trenger en helhetlig strategi for denne næringen og ikke den passiviteten vi opplever fra dagens regjering.

Det understrekes at budsjettkuttet foreløpig er en anbefaling i en rapport, men opposisjonen synes at regjeringen har forbeholdt seg passiv.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er ikke enig.

– Det er ingen grunn til å kortslutte politiske prosesser når vi har fått faglige råd som fortjener en grundig behandling. Dette handler rett og slett om hvordan vi skal bruke pengene på best mulig måte. Det er også vesentlig å huske at den andelen staten står for av den samlede profileringen av Norge uansett er liten, sier han.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News bjorn@travelnews.no

Comments are closed.