Leder: Den store sammenhengen

Norwegian står på kanten av stupet. Kassa er snart tom, og Regjeringen sier nei til å hjelpe det kriserammede selskapet med 4-5 milliarder, som ryktene sier de har bedt om.

0

Isolert sett forståelig nok, for selskapet har påført seg selv en gjeldssituasjon det kan synes vanskelig, om ikke umulig å håndtere.

Tallknuserne forteller at det ikke er smart av det norske folk (altså Regjeringen og Stortinget) å kaste gode fellesskapspenger etter dårlige. Og igjen, det har trolig tallknuserne helt rett i. Spørsmålet er bare hvilke tall tallknuserne knuser…

For Norwegians bidrag til norsk reiselivsnæring synes ikke å ligge i potten. Bjørn Kjos’ lavprisselskap har i mange år banet vei for at utlendinger skal kunne komme på besøk til Norge uten at det nødvendigvis koster skjorta å komme seg hit. På samme måte har han sørget for at reiselystne nordmenn har kunnet komme seg ut i verden – igjen, uten at flyturen alene har spist opp hele feriebudsjettet. Norwegians betydning for norsk reiseliv og titusenvis av arbeidsplasser såvel sentralt som i distriktene er langt større enn våre folkevalgte synes å skjønne. For selv den ferskeste sosialøkonomi-student vet at økonomien i et “lukket samfunn” kun er et teoretisk eksempel. I det virkelige liv er vi totalt avhengig av samhandling med resten av verden – og altså også av å hente utenlandske turister til Norge, såvel som å sende norske turister til utlandet eller til ulike steder i Norge.

For hva er egentlig norsk reiseliv, og hvordan henger det sammen? Rundt 170 000 arbeidsplasser kan knyttes direkte til reiselivsbedrifter i Norge. Men tar vi med alle som lever helt eller delvis av leveranser av varer og tjenester til reiselivsbedrifter eller reisende, blir antallet berørte trolig mangedoblet.

Skyter vi ned Norwegian, skyter vi samtidig ned et skremmende stort antall arbeidsplasser rundt omkring i Norge. Har tallknuserne i finans- og næringsdepartementene tatt hensyn til dette – ikke bare i behandlingen av Norwegian, men i alle disposisjoner de gjør knyttet opp mot reiselivsnæringen?

Jeg mener nei! Dessverre har vi ingen reiselivsminister i Norge. Ingen politisk enhet som evner å se helheten – Den Store Sammenhengen – i norsk reiseliv. Derfor har min reiselivs-kyndige venn og bransjekollega Pål Medhus og jeg startet podcast-serien “Reiselivsministeren”, hvor vi som “vikarer i stillingen” ukentlig setter lys på aktører og prosesser i reiselivet. Målet er å påvirke våre folkevalgte til å sette seg bedre inn i hvordan reiselivet henger sammen, og kanskje et sted der fremme organisere seg slik at norsk reiseliv løftes opp på den politiske plattformen der det hører hjemme.

Hjelp oss gjerne i vårt lille, men viktige korstog ved å følge podcasten – og spre den til kolleger rundt om i landet. For nå er det på tide å kjempe for en bransje vi er glad i. Og et levende reiseliv også etter pandemien.

Følg denne linken for å få med deg alle episodene av Reiselivsministeren. 

Share.

About Author

Comments are closed.