Korona-rapport fra Johnny Bråthen

Hver dag fremover bringer Travel News oppdaterte korona-rapporter fra representanter for reiselivsbedrifter i Norge. I dag er turen kommet til Johnny Bråthen fra Berg-Hansen/Cruise Collection.

0

Er du hjemme eller på kontoret?
– Jeg har for det meste hjemmekontor i Drøbak – hvor jeg savner å se cruiseskipene seile forbi – og så er jeg på kontoret to dager i uken. Selv om digitale møter fungerer bra så savnes den sosiale omgangen med kollegaer, kunder og leverandører, og da spesielt rederiene.

Hvordan har pandemien påvirket Berg-Hansen/Cruise Collection så langt?
– Vi hadde en god start på året, men fra 12. mars frem til i dag er inntektene hos oss redusert med nærmere 80 prosent. For oss er det primært gruppemarkedet og forretningsreiser som er utslagsgivende, sekundært ferie- og cruisereiser. Vårt team er redusert tilsvarende og vi har nå 1,5 årsverk mot normalt 9 på kontoret til daglig. Mye takket være tiltakspakker så har vi så langt ingen oppsigelser. Vi er i gang med omorganisering og satser spesielt på cruise i det øvre sjiktet gjennom Cruise Collection, vårt eget nisjeprodukt under Berg-Hansen paraplyen. I kjølvannet av epidemien kreves omstilling til en ny reisehverdag og vi er også svært komfortable med den omstillings- og utviklingsprosessen som skjer i kjeden. Vi skal fremstå som en sterk, men noe mindre kjede etter dette – i et mindre reisemarked.

Har dere falt innenfor kriteriene for offentlig støtte under pandemien?
– Ja, vi er dessverre innenfor kriteriene og har mottatt noe støtte for en andel av uunngåelige kostnader, men det er først og fremst en generøs forlengelse av permitteringsreglene som har vært til mest hjelp. Vi har forståelse for at denne ikke kan forlenges i det uendelige, men den gir et kjærkomment pusterom i omstillingsprosessen.    

Hvilke eventuelle andre tiltak ville ha hjulpet din bedrift bedre?
– At regjeringen hadde stilt strengere krav til flyselskapene for tilbakebetaling til kunder. I skarp kontrast til for eksempel rederiene så har de nærmest brukt kundene og reisebyråene som bank under pandemien. Dette står i skarp kontrast til våre erfaring med rederiene.

Hva er de største utfordringene for din bedrift under pandemien?
– Generelt kraftig bortfall av salg og inntekter som har skapt usikkerhet og uforutsigbarhet for ansatte. I likhet med vår franchisegiver så har vi finansiell styrke til å stå gjennom dette, men jeg deler manges bekymring for overlevelsesevnen til flere kollegiale aktører i bransjen.

Når ser du for deg at situasjonen vil begynne å bedre seg for dere?
– Vi tror den vil bedre seg gradvis, men at markedet ikke er tilbake på 2019-nivå før tidligst i 2024. Så vi overvåker situasjonen nøye og vil måtte tilpasse oss dette. I mellomtiden skal vi jobbe for å utvikle enda bedre og tidsriktige produkter for våre kunder. 

Har dere innført endringer som vil bli værende også etter pandemien?
– Ja. Vi var nærmest klare til å trykke på knappen for vår satsing med cruisecollection.no og vil introdusere dette i markedet så snart grensene åpner og skipene seiler igjen. På kjedenivå jobbes det med å videreutvikle produkter med tanke på digitale møter og konferanser, som vil bli permanente også etter pandemien. Nye verktøy og modeller for bedriftskunder er også utviklet i denne perioden og vil bestå videre. Vi er i en tid hvor Darwins lov gjelder, men tror at de som har et godt økonomisk fundament og tenker langsiktig vil stå sterkere enn noen gang om noen år.

Share.

About Author

Comments are closed.