Klokkeklang over Europa

Prosjektet Europas Kulturarv 2018 ble igangsatt av Europa-kommisjonen og gjennomføres i samarbeid med blant andre Europarådet og UNESCO.

0

Formålet er å skape interesse for europeisk historie og kulturarv. Hensikten videre er å skape bærekraft, beskyttelse og innovasjon.

Et av høydepunktene blir klokkeklangen fra kirker over hele Europa den 21. september, fra kl. 18.00 til kl. 18.15. I Tyskland skal alle kommunale organisasjoner og kirker delta for å signalisere et sterkt ønske om fred.Det er første gang i Europa at fredens dag blir markert på denne måten, med klokkeklang både fra kirkeklokker og verdslige klokker.

Martina Münch, som er president i Tysklands Nasjonalkomité for kulturminnevern og Brandenburgs kulturminister, poengterer at prosjektet ”Europas Kulturarv 2018” allerede har høstet mye respons på grunn av sine utallige arrangementer og prosjekter.

– Europas felles klokkeklang blir et høydepunkt og samtidig et viktig symbol, påpeker Martina Münch.

Året skal minne oss om første verdenskrigs slutt for 100 år siden, og om utbruddet av 30-årskrigen for 400 år siden – minne oss om all sorgen krigene skapte på kontinentet.

– Kokkeklang over alle grenser er et sterkt signal og budskap om fred – og om betydningen av én felles kulturell arv som vi har i Europa.

Ifølge Markus Lewe, president i tyske Städtetag (Bydager) og øverste rådmann i Münster, skal klokkeklangen bevisstgjøre oss om verdien av freden vi nyter og bevare den.

– Tyske byer bekjenner seg til idéen og vil engasjere seg. Klokkeklang fra kirkeklokker og verdslige klokker forenes og blir et fantastisk signal om fred – en akustisk visjon av europeisk enighet på helt ny måte, understreker Lewe.

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.