Jobber med å få på plass en tilskuddsordning for pakkereisearrangørene

Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med å få på plass en tilskuddsordning for refusjoner av pakkereiser, etter at det er inngått ett forlik i forhandlingene om RNB i forrige uke.

0

I mellomtiden forlenges søknadsfristen for låneordningen som allerede er etablert.

– Pakkereisearrangørene er i en vanskelig situasjon som en konsekvens av smittevernstiltakene i forbindelse med pandemien. Reisevirksomheten er redusert dramatisk. Derfor ser vi nå på en tilskuddsordning, som skal supplere låneordningen. Tiltakene har to formål: Det ene er å bidra til at forbrukerne får sine forskuddsbetalinger tilbake, det andre er å bidra til at flere pakkereisearrangører overlever krisen, og unngår konkurs, sier næringsminister Iselin Nybø.

Departementet arbeider med vilkårene for tilskuddsordningen og for å få den godkjent av ESA. Budsjettet må vedtas i Stortinget, før penger kan betales ut, men søknader kan sendes inn nå.

Gitt at ESA godkjenner tilskuddsordningen, kan deler av lånesøknaden omgjøres til tilskuddssøknad, og pakkereisearrangørene vil kunne få et tilbud om tilskudd og eventuelt tilbud om lån på toppen av tilskuddet.  

Søknadsfristen for låneordningen blir foreløpig forlenget til 26. juni 2020.

Departementet oppfordrer pakkereisearrangørene om å sende inn lånesøknader til Innovasjon Norge https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/finansiering-av-reiselivsaktiviteter/lan-og-tilskudd-til-naringsdrivende-som-selger-eller-formidler-pakkereiser/ slik at søknadsbehandlingen kan begynne.  

Hva er gjort så langt for pakkereisearrangørbransjen?

  • Pakkereisearrangørene er pålagt i pakkereiseloven å refundere de reisendes innbetalinger hvis pakkereisen blir kansellert som en følge av corona-krisen.
  • Det er foreslått en låneordning for pakkereisearrangørene som er lagt til Innovasjon Norge med en ramme på 1,5 mrd. kroner, for å hjelpe pakkereisearrangørene å betale kundene tilbake. Låneordningen er tilgjengelig for søknader, men det vil ikke bli betalt ut lån før budsjettet er vedtatt i Stortinget.
  • Det er inngått ett forlik om en tilskuddsordning med en ramme på 500 mill. kroner. Ordningen er ikke ferdig utarbeidet, men det jobbes så raskt som mulig med å spesifisere vilkår, regelverk osv. slik at ordningen kan bli godkjent i ESA.
  • Låneordningen vil bli videreført, og totalt vil hver pakkereisearrangør kunne motta tilskudd og lån på til sammen 80 % av totale refusjoner, for reiser som skulle funnet sted mellom den 14. mars til 14. juni.
  • Hvis budsjettet blir vedtatt i Stortinget, vil de bli koordinert i et felles løp av Innovasjon Norge.
Share.

About Author

Comments are closed.