Ingen god dag for reiselivsnæringen

Astrid Bergmål i Virke Reiseliv er slett ikke fornøyd med den foreslåtte låneordningen for refusjon av pakkereiser som ble lansert tirsdag 12. mai.

0

– Dette er ingen god dag for reiselivsnæringen, sier Astrid Bergmål i en kommentar.

Virkes første reaksjoner er:

Regjeringens løsning vil ikke kunne redde reisearrangørene gjennom krisen.  Reisearrangørene trengte statlig støtte, ikke et lån som i realiteten bare gjør regningen større.  At det legges opp til at lånet skal betales ned innen seks år, og at ordningen kun gjelder reiser solgt frem til midten av juni, gjør det hele enda verre.

Internasjonalt reiseliv har stoppet helt opp. Reisearrangørene har ingen inntekter, og kommer ikke til å ha det på lang tid.  Reiselivet er en av de næringene som er aller hardest rammet. De ble truffet først og kommer til å slite lengst.  Vi stiller oss spørrende til hvilke vurderinger næringsministeren har gjort, som gjør at næringsminister Iselin Nybø tror at reisearrangørene vil overleve uten statlig støtte.

– Vi opplever en regjering som snakker om reiselivet, og hvor viktig det er, men som ikke har en reell vilje til å hjelpe virksomhetene gjennom krisen. Det at stortinget måtte be om løsninger tre ganger, og gjøre et vedtak for å få regjeringen til å i hele tatt se på en ordning, sier det meste, kommenterer Astrid Bergmål.

– Denne løsningen vil ikke sikre folks arbeidsplasser. Folk vil miste jobbene sine og at det vil komme en rekke konkurser. Det vil være krevende for alle de virksomhetene som nå tvinges til å ta opp lån (for å tilbakebetale forbrukerne)  å komme ut av dette som sunne virksomheter.

Virke har siden tidlig i mars vært tydelige på at støtteordningen fra regjeringen i all hovedsak må være en kompensasjonsordning, en statlig støtteordning. I stedet legger de frem en låneordning som gjør at situasjonen oppleves like umulig som før. Astrid Bergmål og Virke varsler at de kommer til å jobbe opp mot Stortinget i tiden fremover for å forsøke å forbedre ordningen.

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, tom@reis.no

Comments are closed.