Ikke se bort!

Mandag 16. juli lanserte ECPAT Norge kampanjen «Ikke se bort». Informasjonskampanjen har så langt bevist at nordmenn i stor grad ønsker å bidra i kampen mot seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme, men trenger mer informasjon om temaet.

0
Nå oppfordrer ECPAT Norges generalsekretær Ann-Kristin Vervik politikerne til å delta.

Kampanjen til ECPAT Norge, som hovedsakelig har gått på sosiale medier, er en informasjonsspredningskampanje som henvender seg til norske reisende utenlands og innlands. Målet med kampanjen er å spre informasjon om seksuell utnytting av barn i reiseliv og turisme. Norske reisende bes nå om å ikke se bort dersom de er vitne til noe mistenkelig, men å rapportere til politiets tipslinje.

– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Vi er glade for at temaet, som sjeldent belyses i offentligheten, engasjerer så mange, sier generalsekretær ECPAT Norge Ann-Kristin Vervik om kampanjen.

Mer må, i følge Vervik, gjøres for å bekjempe seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme. Viktigst er å styrke barns rettigheter gjennom et flerpartsamarbeid mellom myndigheter, politi, næringsliv og sivilsamfunn.

– Politiet gjør det de kan med tipsene de får inn. Men mer ressurser må gå til forebygging, slik at disse forbrytelsene ikke skjer i første omgang. I dag er hovedfokuset på å straffefølge etter forbrytelsen har skjedd, men det er en menneskerettslig forpliktelse å forebygge seksuell utnyttelse av barn. Det må settes av langt flere ressurser til dette. Politiet og sivilsamfunnet kan med andre ord ikke ta denne kampen alene; politikerne må bære sin del av lasset.

Vervik peker på vandelsattester til reisende som skal jobbe frivillig med barn i utlandet, og inndragning av pass til tidligere domfelte overgripere med risiko for gjentakelse, som konkrete forebyggende tiltak.

– Reiseoperatører som sender norske frivillige til å jobbe med barn i utlandet, får i dag ingen krav om å etterspørre vandelsattest. De kan be om det, men de  ikke. Det er et paradoks at man må ha politiattest for å jobbe med barn i Norge, men at det ikke trenger å kreve noen forhåndssjekker for å jobbe utenlands. Hvorfor finnes det ingen offentlig kvalitetssikring av operatører som sender nordmenn for å jobbe med barn i utlandet?

– Mye gjøres i dag for å sikre norske barn, men det er ikke nok. Vi må beskytte alle barn mot norske overgripere. Det er hårreisende at norske overgripere kan reise utenlands og bo sammen med barn uten å stoppes eller overvåkes. Hvis du kjører for fort eller i beruset tilstand, kan du miste førerkortet. Hvorfor blir ikke passet inndratt når man forgriper seg på barn?

– Kan norske ambassader ha en kontaktperson som er ansvarlig for barns beskyttelse? Ambassadene våre i utlandet bør være tilstrekkelig informert om barns situasjon i landet og integrere barns beskyttelse inn i sine samarbeid med relevante myndigheter og næringslivet, legger hun til.

Om ECPAT
ECPAT Norge er en del av et internasjonalt nettverk av 104 organisasjoner i 93 land, som arbeider med å bekjempe alle former for seksuell utnytting av barn. Flere europeiske ECPAT-organisasjoner lanserte «Don’t Look Away»-kampanjen i 2009 for å få større fokus på hva vi som sivilsamfunn kan gjøre for å bekjempe seksuell utnyttelse av barn i reiseliv og turisme. I år melder ECPAT Norge seg på, og oppfordrer dermed den norske befolkningen til å melde ifra til politiet, anonymt eller direkte, dersom de er vitne til noe mistenkelig.

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, tom@reis.no

Comments are closed.