IATA: Svak nedgang i inntjening

Tall fra flyorganisasjonen IATA for andre kvartal 2018 viser en liten nedgang i flyselskapenes inntjening sammenlignet med samme periode i fjor.

0

Totalt er veksten høyere, men med store regionale forskjeller. I USA og Nord-Amerika er det en relativt solid oppgang, mens det i andre markeder er en nedgang i inntjeningen. Mye av forklaringen ligger i høye oljepriser. Øningen over det siste året har ifølge IATA vært på hele 40 prosent.

IATA er imidlertid ikke veldig bekymret over den (marginal) sviktende tendens når man ser verden under ett. Til tross for at passasjer-tallene innen økonomi-segmentet har gått noe ned er det en viss vekst i premium, noe som bidrar vesentlig på bunnlinja totalt.

For øvrig var etterspørselen gjennom sommeren solid, og selv om fraktmarkedet har flatet noe ut har prisene her holdt seg.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.