I hvalens buk

Nå letter the Whale for første gang på sløret og viser deg de aller første skissene på hvordan det blir på innsiden.

0

Det kan virke som om hvalene utenfor Andenes skjønner at storsatsingen The Whale står overfor en ny viktig milepæl når eiere og i styret i disse dager presenterer de første skissene på hvordan innholdet i den nye hvalutstillingen skal se ut.

Geir Maan, hvalsafari-kaptein forteller at han ikke har sett på maken på de mer enn 30 årene selskapet hans, Hvalsafari har tatt passasjerer ut på havet vest av Andenes for å oppleve havets kjemper:

– Vi har hatt noen spektakulære hvalsafari-dager den sisten uken. Det har vært uvanlig mye hval i område. Masse spermhval, men også finnhvaler og flokker med spekkhoggere, sier Maan.

Det nye fyrtårnet i nord-norsk reiseliv skal bygges på Andenes. The Whale blir en opplevelse som skal presentere hvalene og livet i havet på en måte verden ikke har sett maken til. Sentralt står fortellinger om møte mellom menneske og hval, skildret gjennom kunst og vitenskap.

Andenes er et av de beste steder i verden for å oppleve hval. Det er det stedet i Europa hvor dyphavet er nærmest land. Kun 10 km fra kysten stuper kontinentalsokkelen bratt ned i dypet, og det kalde og næringsrike vannet veller opp og bidrar til å skape perfekte forutsetninger for et usedvanlig rikt og unikt dyreliv.  

– The Whale vil garantert skape stor oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt, og dermed bidra til å sette Andøya enda mer på kartet som en destinasjon som er verdt å besøke. Det vil dermed bidra til enda mer turisme til Andøya og Vesterålen, og på den måten skape flere arbeidsplasser og bidra til økonomisk vekst i Andøy kommune. Dessuten gjøre andværingene enda mer stolte enn vi allerede er av hjemplassen vår, sier Kristian Adolfsen en av eierne i dette historiske prosjektet.

Viten og kunst
– The Whale skal ikke bli et tradisjonelt naturhistorisk museum, et konvensjonelt kunstmuseum eller et tradisjonelt opplevelsessenter. Det skal heller ikke være en forskningsinstitusjon eller et kunnskapssenter, men det skal kombinere det beste fra denne type arenaer og skape noe helt nytt. Opplevelsen skal ikke kun handle om det vi vet, men også om hvordan vi har funnet ut av det og om alt det vi fortsatt ikke vet. Mysteriene og det uoppdagede er minst like spennende. The Whale skal spille en rolle i det faglige miljøet og være et knutepunkt for samarbeid mellom forskere, lokalbefolkning, næringsliv, universiteter og studenter, sier daglig leder i The Whale AS, Børre Berglund. 

– Både innenfor vitenskapen og kunsten arbeider vi med å forstå og fortolke verden og å dele resultatene med andre. Metodene, opplevelsen og innsikten de to ulike verdener gir er forskjellige. Vitenskapen utforsker det ukjente og arbeider med å gi det mening. Vi forstår med hjernen, med vårt intellekt. Kunsten treffer oss i hjertet, sier København-baserte Hanne Strager, prosjektleder for utvikling av opplevelsen.

– Utstillingen i The Whale integrerer vitenskapelige og kunstneriske metoder og fortolkninger. Slik får gjestene inntrykk og opplevelser som formidler viten, observasjoner og opplevelser med hvaler på ulike måter. Og som evner å berøre oss på ulike vis. Vi vil arbeide med bruk av kunst i utstillingen på flere måter, sier Strager.

Møter mellom mennesker og hval
Det finnes hval i alle verdenshav og The Whale skal fortelle sterke historier om møter mellom mennesker og hval fra hele verden. Hvaler har hatt en viktig rolle i menneskets liv helt siden tidenes morgen. De spiller en rolle i en del av våre skapelsesmyter. Det er hvaler i bibelen, og hvalene er essensielle i legender og historier, og de har vært og er en katalysator for fantasi. De har også vært et viktig jaktbytte, de siste hundre årene i en slik grad at utryddelse har truet flere arter. Men flere steder i verden er det også eksempler på kulturer hvor mennesker har lært seg å samarbeide med hvaler.

– «Library of Relations», er hjertet I The Whale og det dramaturgiske «point of no return» i opplevelsen. Et rom der den besøkende entrer et univers som tar for seg de menneskelige relasjonene til hvalene – fra spennet mellom konflikt og tilbedelse, utnyttelse og sameksistens. «Library of Relations» er et arkiv bestående av sterke historier – gjennom alle tider og på tvers av verdens ulike kulturer, sier Hanne Strager.

Historisk reiselivssatsing
The Whale er beregnet å skape mellom 20-30 arbeidsplasser innen reiselivet i Andøy og bidra til utvikling av et helårig opplevelsestilbud. Dette vil øke lønnsomheten for reiselivsbedrifter og handelsnæringen i regionen.

– Vi ønsker å være med å skape mer aktivitet på heimplassen vår både for å være med på å gi noe tilbake til lokalsamfunnet hvor vi hadde en fantastisk oppvekst. Vi ønsker også å være med på å skape aktivitet som bygger oppunder både våre og andres bedrifter der oppe, sier Roger Adolfsen. Roger og Kristian Adolfsen er blant eierne av The Whale, de to brødrene fra Andenes har oppnådd mer i forretningsverden enn noen andre fra Andøy.

(Les hele saken og se alle bildene i neste utgave av Travel News.)

Share.

About Author

Comments are closed.