Heving av midlertidige ansettelser for sommersesongen

Mange reiselivsbedrifter har allerede inngått arbeidsavtaler med sesongansatte for sommeren 2020. Er det ikke arbeidskraftbehov, anbefaler NHO Reiselivs advokater at avtalene revideres, utsettes eller termineres.

0

Mange virksomheter har allerede planlagt sommersesongen og har i den anledning inngått midlertidige arbeidsavtaler for å dekke den forventede aktivitet, skriver NHO Reiseliv på sine hjemmesider.  For mange vil imidlertid den siste tids hendelser medføre et radikalt fall i forventet aktivitetsnivå, og man risikerer å bli sittende med arbeidskontrakter uten at man har noe arbeidskraftsbehov å dekke.

Alminnelige prinsipper gjelder frem til tiltredelse
Høyesterett har i Rt 2004 s 76 slått fast at opphør av arbeidskontrakter reguleres av arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler fra tiltredelsen.  I tiden fra kontrakten er skrevet, og frem til tiltredelsen, reguleres opphør av kontrakten ut fra alminnelige avtalerettslige prinsipper.

Virksomheter som er usikre på om behovet for arbeidskraft vil være til stede bør snarest ta kontakt med de man har inngått midlertidige arbeidsavtaler med, og diskutere en revisjon av avtalen.  Det vil kunne innebære terminering, utsettelse av tiltredelse mv.  Eventuell enighet bør nedfelles skriftlig.

Bristende forutsetninger
Dersom man ikke blir enig om justeringer eller terminering vil en avtale i enkelte tilfeller kunne heves ut fra såkalte bristende forutsetninger.  Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.  Etter vår oppfatning vil den siste tids offentlige reguleringer med helt eller delvis driftsstans til følge, medføre at hele formålet med kontrakten forfeiles, og virksomheten vil som følge av dette normalt kunne heve kontrakten.  En heving medfører at kontrakten faller bort med umiddelbar virkning.

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.