Her kommer Reiselivets Hus

For å sikre et tettere samarbeid mellom sentrale aktører og videreutvikle reiselivs-kompetansen for reiselivet etablerer aktørene Fjord Norge AS, Fjord Tours AS og NHO Vestlandet et eget Reiselivets Hus i Bergen.

0

Reiselivet på Vestlandet er i stor utvikling, og er en av landsdelens viktigste fremtidsnæringer. I 2018 hadde reiselivsnæringen i regionen en omsetning på 41 milliarder kroner og sysselsatte nærmere 25 000 mennesker – et tall som skal vokse til 40 000 innen 2030.

Internasjonale kommersielle gjestedøgn har vi tillegg økt fra to millioner til 3,2 millioner i perioden 2000 til 2018.

I følge FNs reiselivsorganisasjon UNWTO forventes det en global reisevekst i årene frem til 2030 på nærmere 60 prosent. Det forventes en tilsvarende vekst for Vestlandet.

For å sikre at utviklingen skjer på en bærekraftig måte har reiselivsnæringen behov for å samarbeide tettere både innenfor markeds- og reisemålsutvikling. Et slikt samarbeid krever felles ambisjoner og tettere samhandling.

På den bakgrunn etableres det nå et Reiselivets Hus med mål om å knytte reiselivsaktører tettere sammen i arbeidet med å bygge et mer bærekraftig, lønnsomt og helårlig reisemål på Vestlandet. Målet er også å skape et sterkere fellesskap som skal bidra til å utvikle og dele mer kunnskap og kompetanse både i og utenfor næringen.

Reiselivets Hus skal derfor bli et regionalt kompetansesenter for og om reiselivet på Vestlandet.

Satsningen gjøres i tett samarbeid med eiendomsutvikleren EGD Property AS.

– Skal vi sikre en bærekraftig utvikling gjennom felles mål, innovasjon, kunnskapsdeling og samarbeid har det aldri vært viktigere å samle reiselivet i et arbeidsfellesskap enn nå, sier administrerende direktør Kristian B. Jørgensen i Fjord Norge, i en pressemelding.

Administrerende direktør i Fjord Tours AS Steinar Aase utdyper:

– Skal vi sikre at fremtidens verdiskapning tilfaller reiselivsnæringen på Vestlandet vil det kreve at arbeidet med å skape reiselyst, utvikle reisemålet og sikre at salget av reiselivsopplevelser havner lokalt skjer gjennom samarbeid. En felles arena er avgjørende for å styrke nettopp dette, sier han

Reiselivets Hus etableres i det tidligere bygget til Vizrt på Nøstekaian i Bergen, et relativt nytt og ifølge initiativtakerne fremtidsrettet bygg som ligger rett overfor terminalen til Hurtigruten og Fjordline.

Flere reiselivsselskaper forventes å bli med på flyttelasset i tiden frem til oktober, og det jobbes aktivt med å få ennå flere reiselivsbedrifter med på satsningen.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.