Godt resultat og økt kundetilfredshet

Flere passasjerer og økte inntekter bidro til en økning i Avinors driftsinntekter i tredje kvartal. Resultatet etter skatt ble på 704 millioner kroner.

0

– Det er et tilfredsstillende resultat for Avinor i tredje kvartal. Avinor skal være en konkurransedyktig og kundeorientert virksomhet. Det vil fortsatt være fokus på effektiv drift og kostnadsreduserende tiltak, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Avinors driftsinntekter i tredje kvartal økte med 4,2 prosent til 3 249 millioner kroner mot 3 117 millioner kroner i tilsvarende periode i 2017.

Hovedforklaringen er økte salgs- og leieinntekter innen lufthavnvirksomheten, og både trafikkvekst og inntekt per passasjer bidro positivt. Trafikkinntektene innen lufthavnvirksomheten økte med 2,1 prosent. Flysikringstjenesten hadde i tredje kvartal en reduksjon i driftsinntektene på 1,7 prosent, som skyldes redusert trafikkvolum og reduserte priser for underveis-tjenesten.

I tredje kvartal ble Oslo lufthavn rangert som den 15. beste lufthavn i Europa i kundetilfredshetsundersøkelsen Airport Service Quality (ASQ). Det er den høyeste plasseringen noensinne. Også for konsernets øvrige lufthavner har det vært en god utvikling i kundetilfredsheten de siste årene.

ASQ-undersøkelsen er en kundeundersøkelse blant reisende på 111 flyplasser i Europa.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.