«Gir ikke bort» utenlandsreisen

Mange er klare for å forandre atferd for å minske klimapåvirkningen. Få vil imidlertid avstå fra utenlandsreisen, viser en undesøkelse i Ticket-regi.

0

* Halvparten av oss reisende kan tenke seg å sortere søppel eller minimere sitt bruk av plast for å minske klimapåvirkningen.

* Hver fjerde nordmann er villig til å spise mindre kjøtt og spise mer lokalproduserte varer. * Bare åtte prosent kan tenke seg å avstå fra å fly utenlands, mens syv prosent ikke vil gjøre noen omstillinger i det hele tatt, viser undersøkelsen utført av Kantar Sifo.

* De aller fleste – hele 93 prosent – kan tenke seg å forandre sin atferd for å minske klimapåvirkningen.

Statistikken viser at man fremfor alt er klar for å betale litt mer eller akseptere noen ulemper i hverdagen for å leve mer klimavennlig, for eksempel ved å sortere søppel, minske bruken av plast, spise mindre kjøtt, spise lokalt produserte varer for å minimere utslipp fra transport eller reise mer kollektivt. Om det ikke finnes noen klimavennlige alternativ, som for eksempel til en flyreise, så er derimot bare hver åttende nordmann klar for å gjøre avkall på dette.

– De fleste reiser bare utenlands en eller maks to ganger i året, og for mange er dette en av få muligheter der de helt kan koble ut jobben, kanskje omgås med hele familien over generasjonene, nyte sol og varme og utvide horisonten gjennom å oppleve nye land og kulturer. Det sitter da langt inne å velge bort denne typen reiser, sier Ellen Wolff Andresen, markeds- og administrasjonssjef i Ticket Feriereiser.

Hva man er villige til å gi avkall er ulikt mellom menn og kvinner. Kvinner vil i større grad sortere søppel (56 %), minske bruken av plast (54 %), spise mindre rødt kjøtt (24 %), shoppe mindre (19 %) og plukke plast i naturen (13 %) sammenliknet med menn. @

Menn flest kan tenkes seg å bytte ut bilen med en elbil (20 %) og avstå fra å fly innenriks (11 %) enn kvinner.

Hva kan du tenke deg å gjøre for å klimapåvirkningen?

Sortere søppel                                                                                    52 prosent

Minske min bruk av plast                                                                  49 prosent

Avstå fra å kjøre bil og heller reise mer kollektivt/sykle/ta tog   21 prosent

Spise lokalproduserte varer/varer i sesong                                   20 prosent

Spise mindre kjøtt                                                                             19 prosent

Bytte bilen til en elbil                                                                        17 prosent

Shoppe mindre                                                                                  16 prosent

Plukke plast i naturen                                                                       10 prosent

Avstå fra å fly innenriks                                                                     9 prosent

Avstå fra utenlandsreiser                                                                  8 prosent

Annet                                                                                                   3 prosent

Usikker, vet ikke                                                                                5 prosent

Ingenting                                                                                            7 prosent

Kilde: Tickets Kantar Sifoundersøkelse, riksrepresentativt utvalg.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News bjorn@travelnews.no

Comments are closed.