Fortsatt billig å fly i Europa

Prisene på hotellrom globalt vil øke mellom en og tre prosent og flyreiser vil bli en til to prosent i 2020, ifølge BCD Travels 2020 Industry Forecast.

0

– Selv om prisøkninger på en til tre prosent på flyreiser og hotellrom kan virke lite, kan det ha stor effekt for bedrifter med stor reiseaktivitet, sier Bernt Roger Eliassen, Director Commercial and Operations i BCD Travel Norway.

– Vi følger nøye med på utviklingen og gir våre kunder råd, basert på dette, slik at de kan tilpasse sin reisepolicy og dermed unngå økte fly- og hotellkostnader. Som forecasten skisserer, vil det også være store variasjoner i hotellpriser. For norske reisende vil nok prisene på hotellrom i Europa være mest interessante, og jeg vil nok kanskje anbefale et annet sted enn Tokyo i 2020 om man skal arrangere en konferanse, sier Eliassen.

Prisøkningen på hotellrom er forårsaket av en fortsatt høy etterspørsel på hotellrom i de fleste markedene. Man antar at prisene på hotellrom i Asia vil øke – spesielt i Japan som arrangerer sommer-OL i 2020, i tillegg til Vietnam hvor etterspørsel etter både ferie- og forretningsreiser er høy.

Samtidig vil flyselskapene øke billettprisene for å dekke økte lønns- og drivstoffkostnader. Globalt forventer man en økning i billettprisene på mellom en og to prosent i 2020.

– Til tross for mye fokus på flyskam, kan vi ikke si at vi opplever en «Greta-effekt» på forretningsreiser her i Norge, sier Eliassen.

Prisene på regionale reiser på økonomiklasse i 2020 antas å øke med en prosent, mens business class vil øke med to prosent. Gjennomsnittsprisen på flybilletter vil ha en økning som varierer mellom en og tre prosent, avhengig av region. Den største økningen på tre prosent vil komme for flyreiser i Asia og Latin-Amerika, da etterspørselen er på vei opp. I Europa vil prisene på økonomiklasse holde seg stabile på grunn av lavprisselskapene.

BCD Travels Industry Forecast, som spår hva man kan forvente seg innen forretningsreisesegmentet neste år, tar også for seg separate regioner. Noen av funnene er:

  • Priser på hotellrom i Nord-Amerika vil stige mellom 2-4 % i USA og Canada, og 0-2 % i Mexico.
  • Det bygges fortsatt mange nye hoteller i Asia, men etterspørselen vil fortsatt være større enn tilbudet. Prisene vil derfor øke 2-4 %.
  • Fortsatt stor etterspørsel i Europa vil presse møtekostnadene opp med 3-4 %.
  • Møtekostnadene vil også stige kraftig i Sydney og Auckland, New Zealand.
  • Man ser for seg en økt etterspørsel i Latin-Amerika som vil føre til en prisøkning på flybilletter på 3 %.
  • En prisøkning på flybilletter på mellom 1-2 % på regionale ruter i Afrika, er et direkte resultat i økte flyreiser mellom kontinentets raskest voksende økonomier.
  • Uber sitt bud på å kjøpe Careem kan gjøre dem til en dominant aktør i bildelings- og persontransportsegmentet i Midtøsten.

– Mens vi nærmer oss 2020 vil muligens reisebestillere registrere en nedbremsing i utviklede økonomier, mens man ser en økning i fremvoksende markeder, sier Mike Eggleton, director of Research & Intelligence for BCD Travel.

Et eksempel Eggleton tar frem, er at BCD ser for seg at økonomien i Nord-Amerika vil vokse med 1,6 prosent mens veksten i Asia vil være mye høyere – kanskje så mye som 4,5 prosent.

Svakere vekst i den globale økonomien har ført til en lavere etterspørsel etter flyreiser. Til tross for dette vil fortsatt etterspørselen være høy nok til at flyselskapene kan øke billettprisene på grunn av økte priser på drivstoff og arbeidskraft. Kapasiteten i luften vil begrense noe av prisøkningen – med noen unntak. Stor etterspørsel i Kina og India, samt endringer i konkurranse og nye reguleringer vil føre til høyere priser.

Globalt antar man at gjennomsnittspriser på flybilletter på interkontinentale reiser på business- og økonomiklasse vil øke med en prosent i 2020. Priser på business class på interkontinentale reiser i Latin-Amerika vil holde seg stabile, mens de vil gå ned med en prosent Oceania, hvor økt konkurranse vil presse prisene.

Økt etterspørsel etter hotellrom vil presse prisene i 2020, noe som fører til en økt rompris på mellom en og tre prosent. I Asia vil prisene på hotellrom øke mellom to og fire prosent på grunn av økt etterspørsel. Latin-Amerika vil ha de laveste prisøkningene (null til to prosent) på grunn av lavere etterspørsel og langsom vekst.

Om rapporten
The 2020 Industry Forecast gir reise- og innkjøpsansvarlige en oversikt over forventede priser, innsikt og veiledning slik at man kan forberede seg for nye innkjøpsstrategier, leverandørforhandlinger og budsjettering. I tillegg til å gi global innsikt og priser innen fly-, hotell-, møte- og annen reisevirksomhet, sørger også Industry Forecast for å gi dybderapporter på Afrika, Asia, Europa, Latin-Amerika, Midtøsten, Nord-Amerika og Oceania. En global økonomisk oversikt inkluderer også fokus på risikohåndtering og sikkerhet på reisen.

Share.

About Author

Comments are closed.