Forretningskvinner flyr ikke business class

Bare én prosent av norske kvinner flyr business class på jobb. Det viser FCM Travel Solutions årlige rapport om norske forretningsreiser, som også viser at tjenestereiser fortsatt vil øke.

0

Menns forretningsreiser er lengre enn kvinnenes. Menn er også borte i flere dager og velger business class i større utstrekning ved lange reiser. Derimot er det kvinnene som trives best når de er på jobbreiser, og færre av dem synes det er ille å være borte fra familien.

Et av verdens største forretningsreisebyråer, FCM Travel Solutions, har i høst stilt sprsmål til sine kunder om hvordan deres jobbreiser ser ut. Hele 84 prosent av nordmennene som har svart på spørsmålene sier at de liker å reise i jobben. Men anledningen til reisen skiller seg en del mellom kjønnene. Flere menn enn kvinner reiser først og fremst for å ha interne møter (68 % mot 60 % for kvinner). Halvparten av kvinnene er opptatt av de sosiale mulighetene jobbreisene gir, mens bare 32 % av mennene svarer det samme.

– Vi ser at omtrent halvparten av både kvinnene og mennene synes det er ekstra viktig å møtes ansikt til ansikt i forbindelse med sine prosjekter. Den viktigste grunnen til at kvinner drar på forretningsreiser, er både møter med kolleger og det sosiale, sier Country Manager for FCM Travel Solutions i Norge, Hege Bergsløkken.

46 prosent av kvinnene og 33 prosent av mennene kan tenke seg å kombinere tjenestereisen med noen dager fri på reisemålet, så det er tydelig at det som blir kalt «bleisure» har økt de siste årene.

– Samtidig som mange liker å være på jobbreiser, synes også mange at det er slitsomt å være borte fra familien eller partneren. 64 prosent av kvinnene og 82 prosent av mennene synes det er det verste med å reise i forbindelse med jobb.

– Det kan synes som om flere kvinner ser på jobbreisen som et pusterom borte fra familien, sier Hege Bergsløkken.

8 prosent av kvinnene kjenner også på en uro over sikkerheten under forretningsreisen, sammenlignet med bare 6 prosent for mennenes del.

Økonomiklasse dominerer
Undersøkelsen viser også at mennene har flere reisedager enn kvinnene. 41 prosent av mennene gjør flere enn 20 reiser per år, sammenlignet med 25 prosent av kvinnene.

De aller fleste forretningsreisene, 92 prosent, skjer med fly. Kvinner velger tog i litt høyere utstrekning enn menn, 3,7 prosent av kvinnene sammenlignet med 3,1 prosent av mennene.

– Det er fly som er reisemiddelet over alle for norske forretningsreisende. Mens 17,5 % av svenske forretningsreisende bruker tog, er det altså nesten ingen norske som velger skinnegangen. For begge kjønn er for øvrig det vanligste at man er på reise bare i én eller to netter. Blant mennene er det derimot vanligst med reiser av lengre varighet på tre netter eller mer, sier Hege Bergsløkken i FCM.

Ved flyreiser er det økonomiklasse som gjelder både for kvinner og menn – både ved korte og lange reiser. Bare 1,5 % svarer at de velger business class på reiser kortere enn 5 timer. De som velger business class ved lange reiser er først og fremst menn, 12 prosent sammenlignet med bare 1 prosent av kvinnene.

– Undersøkelsen viser at valget av økonomiklasse i stor grad styres av selskapets reisepolicy. Hele 93 prosent svarer at deres selskap angir dette i sin policy.

Jobbreiser viser generelt ingen tegn til å minske – heller tvert imot. I undersøkelsen svarer majoriteten (57 %) at de kommer til å reise omtrent like mye også i fremtiden. Hele 30 prosent tror at de kommer til å reise mer.

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.