Spansk tårnselskap får Avinor-kontrakt

Det omstridte spanske selskapet Saerco er tildelt en femårs-kontrakt for tårntjenester på Ålesund og Kristiansand lufthavn.

0

Fire tilbydere deltok i konkurransen. Ifølge en pressemelding fra Avinor vant Saerco med høyest score på kvalitet og lavest pris. Det innebærer en forventet årlig innsparing for Avinor på ca. 15 millioner kroner, eller omlag 37 prosent, ifølge pressemeldingen.

Nulltoleranse

Samtidig melder Dagens Næringsliv at det spanske selskapets gründer, Ildefonso de Miguel, er involvert i en korrupsjonssak i Spania.

– Dagens eiere er ikke innblandet i korrupsjonssaken, heller ikke Saerco, sier Avinors styreformann Anne Carina Tanum til DN, som understreker at det er gjort grundig arbeid i saken.

I anskaffelsesprosessen ble Avinor gjort kjent med at en tidligere leder og eier i Saerco, var omtalt i spanske medier i tilknytning til en korrupsjonssak i Spania i perioden 2003-2009. For å avklare om det var forhold som kunne medføre avvisning fra konkurransen, ble det gjennomført flere undersøkelser. Selskapet selv og et eksternt, spansk advokatfirma engasjert av Avinor, har verifisert at denne personen ikke lenger innehar en stilling i selskapet, eller selv er direkte eller indirekte eier av selskapet. Det forelegger derfor ikke et avvisningsgrunnlag, ifølge Avinor.

–  Avinor har nulltoleranse mot korrupsjon. Det har derfor vært viktig for oss å få klarhet i dette. Det vil bli kontraktsfestet at dersom Saerco, dets ansatte, ledere eller eiere blir tiltalt for økonomisk kriminalitet i avtaleperioden, så kan Avinor si opp kontrakten. Det er også bekreftet at Saerco vil ha på plass et anti-korrupsjonsprogram i løpet av 2019, i god tid før kontrakten trer i kraft. Saerco er et godt kvalifisert selskap som vi er trygge på vil levere gode tårntjenester, sier Tanum.

Reduserer kostnader

Ifølge pressemeldingen har det vært viktig for Avinor å sikre at den høye sikkerhetsstandarden i Norge videreføres ved valg av ny driver. Avinor har også en viktig rolle i totalforsvaret og Forsvaret er derfor konsultert om valg av Ålesund og Kristiansand lufthavn for konkurranseutsetting.

Avinor har også vært i dialog med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Leverandører av flysikringstjenester i Norge må også godkjennes av Luftfartstilsynet og utpekes av Samferdselsdepartementet.

Avinors eget datterselskap Avinor Flysikring AS deltok i konkurransen om kontrakten,  men nådde ikke opp. Tilbudet fra Saerco vurderes å tilføre noe nytt og relevant ved tjenesteleveransene som gir ekstra verdi.

– Anbudsprosessen har resultert i at vi får inn en ny leverandør av tårn- og innflygningstjenester. Saerco scoret høyest på kvalitetskriteriene, og er billigst. Selskapet var særlig god på miljø, innovasjon og nytenkning. Saerco har også egne treningsfasiliteter med simulator som vil bli brukt til å optimalisere driften og drive effektiv opplæring, sier Tanum.

Saerco, som i dag driver tårnene ved flere store lufthavner i Spania, overtar driften av tårnene ved Ålesund- og Kristiansand lufthavn fra 1. mars 2020.

– Det er positivt at Saerco har uttrykt at de vil tilby dagens flygeledere ansettelse gjennom virksomhetsoverdragelse, sier Tanum.

I tråd med forventningene fra eier om mer samferdsel for hver krone er Avinor i gang med et kostnadsreduksjonsprogram.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.