Slik skal Norge bli enda mer populært

Innovasjon Norge (IN) tar tyren ved hornene. Nå har de sett på hvordan masseturismen påvirker de mest utsatte reisemålene i Norge. og skal bruke tallene som verktøy i sin videre reiselivssatsing.

0

I materialet om den mye omtalte «overturismen» i Norge er det mange selvfølgeligheter – og ingen overraskelser. Der belastningen er størst er også motstanden og ønsket om regulering størst.

I det hele tatt virker denne delen av reiselivsundersøkelsen som en indremedisin for INs videre satsing, som i hovedsak handler om å spre turismen geografisk – og spisse den inn mot smalere målgrupper.

Naturen blir råvaren – eller kulissen om man vil. Nå skal den fylles med innhold.

Vil legge føringer

Landets uoffisielle turistminister, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, tok for seg fire hovedgrunner hvorfor reiselivet, som omsetter for 170 milliarder kroner og sysselsetter 4,2 prosent av befolkningen, er så viktig.

– Ikke minst trenger Norge flere økonomiske bein å stå på, understreket han som sitt første argument under pressekonferansen tirsdag.

Norge er velsignet med en økonomi få andre forunt, i stor grad takket være oljen. Fiskeriene kan også vise til solide tall, med en omsetning som nærmer seg et tresifret milliardbeløp.

Norges bunnsolide økonomi gjør ikke reiselivssatsingen så presserende som den burde vært, ifølge Røe Isaksen.

Samtidig understreker han hvor viktig den er for distriktene, og i det lange løp. Han poengterte også hvor viktig det er å satse riktig.

– Hva slags arbeidsplasser er det vi vil ha? spurte han, og svarte selv på spørsmålet.

– Det er viktigere med ti solide arbeidsplasser gjennom hele året enn ti kun i høysesongen, forklarte han, og deri ligger nå mye av føringen for Innovasjon Norge.

– Se på Hurtigruten, som har klart å fylle skipene sin gjennom hele året i den grad at de nå er like fulle med turister midt på vinteren som i høysesongen på sommeren.

Ifølge ham er det ingenting i veien for at ikke andre aktører i reiselivet kan ta opp den hansken. 

Nærmest i samme åndedrag beskrev han det norske prisnivået som både en forbannelse – og en velsignelse.

«Turistminister» Torbjørn Røe Isaksen tror norsk reiseliv har fremtiden foran seg.

– Vi må legge føringer for å få de rette turistene hit, sa han, og la ikke skjul på at det er de med tykke lommebøker han sikter til. De er samtidig de mest krevende, som igjen innbærer at rammen rundt (les: naturen) ikke lenger er nok.

– De høye prisene må forsvares gjennom kvalitet, mente han.

Tallknusing

Til syvende og sist handler det nå om bærekraft, som er Røe Isaksens kanskje viktigste mantra som «turistminister». 

– Stadig flere blir oppmerksom på og opptatt av den nordiske modellen. Vår politiske situasjon, den nærmest ubesudlete naturen, den norske tilliten og kosen, sa han blant annet.

– Det opplever man ikke når man utelukkende flokker seg rundt de mest kjente attraksjonen.

I forlengelsen av Røe Isaksens innlegg underbygget reiselivsdirektør Bente Bratland Holm også bærekraft som INs viktigste føring fremover.

– Alt vi nå gjør skjer med bærekraft i bånn. Vi skal bli et ledende reisemål for bærekraftige, adventure- og kulturbaserte opplevelser, sier hun.

Innovasjon Norges reiselivsseksjon har den siste tiden rustet opp staben med journalister og andre som skal fortelle historien om Norge. Ikke i én stor fortelling, men i mange små.

– Historiene skal berøre og inspirere, forklarer Bratland Holm.

Hun minner om at mesteparten av den mellommenneskelige kommunikasjonen nå skjer gjennom levende bilder.

– I år vil 80 prosent få sin informasjon via levende bilder. Film blir derfor en driver i vår markedsføring, også fordi det det har stor SEO-effekt, sier hun.

Et viktig verktøy for Bratland Holm er tallknusing. Gode markedsundersøkelser og evaluering skal danne grunnlag for all satsing, Ikke noe synsing der, altså.

Et av de mer interessante tiltakene som IN har initiert er et klimasamarbeid mellom FNs turistorganisasjon UNWTO og Vestlandsforskning. Målet er blant annet å kunne si hvor mye én turist belaster miljøet, ut fra hvor han bor, reiser osv.

– Et spennende prosjekt som ingen andre kan vise maken til, mener hun.

Innovasjon Norge skal med med andre ord bedrive nybrottsarbeidet i flere kanaler.

Noen tall (*2017)

  • Reiselivet utgjør 4,2 prosent av BNP*
  • 1 av 15 arbeider i reiselivet*
  • Samlet turistkonsum 170 mrd*
  • 6,6 millioner utenlandske gjestedøgn*
  • Utlendingers andel av samlet reisekonsum er 50 mrd*.
  • Turismen på verdensbasis vokser med seks prosent in 2018 (tall første halvår)
  • 30,5 millioner gjestedøgn første halvår 2018
  • 89 prosent av norsk reiseliv forventer enten samme eller bedre aktivitet i 2019
Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.