Politisk vilje til endring av luftfartsavgifter

Samferdselsminister Jon Georg Dale vil foreslå å endre de avgiftene flyselskapene betaler for tjenester fra Avinor.

0

– Jeg er opptatt av å styrke den allmenne konkurransekraften til norsk luftfart og bedre lønnsomheten for kommersielle flyruter i distriktene, sir samferdselsministeren.

– Sammenlignet med mange andre land i Europa lar vi flyplassene i Norge bære en større del av kostnadene knyttet til flysikringstjenestene, særlig de såkalte innflygingstjenestene. Jeg vil foreslå å flytte noen av disse kostnadene, slik at de flyene som bare flyr gjennom det norske luftrommet må dekke en del som er mer lik det de møter i andre land. Det vil styrke norsk luftfart, sier Dale.

– Med dette er vi i gang med gjennomføring av Jeløya-plattformens ambisjon om å restrukturere luftfartsavgiftene for å sikre økt konkurransekraft.

Samferdselsdepartementet vil sende forslagene til endring av avgiftene på høring i løpet av januar.

Departementet vil også foreslå avgiftsendringer som styrker grunnlaget for de kommersielle distriktsrutene.

– Jeg vil foreslå å innføre fritak fra plikten til å betale for inntil 6 tonn av den vektbaserte startavgiften. Dette vil styrke konkurransekraften til de lettere flyene som opererer dagens distriktsruter. Dette forslaget vil styrke grunnlaget for kommersielle flyginger i distriktene, sier Dale.

I høringsforslaget vil Samferdselsdepartementet høre et alternativ med fritak for 3 tonn og et forslag med fritak for 6 tonn. Fritak fra startavgiften tar departementet sikte på å innføre så raskt som mulig. Flytting av flysikringskostnadene er mest naturlig å gjennomføre fra 1. januar 2020 – da tredje referanseperiode av det felleseuropeiske systemet for effektivisering av flysikringstjenestene trer i kraft.

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.