Eventyrlig passasjervekst på jernbanen

I fjor reiste rekordmange 80 millioner med tog i Norge. Gjøvikbanen, Jærbanen og Vestfoldbanen er blant banene med størst vekst.

0

– Det er fantastisk å se den kraftige passasjerveksten. Det viser at satsingen på jernbane gir resultater, sier Bjørn Kristiansen som er konserndirektør for Kunde og trafikk i Bane NOR.

Flere avganger gir flere passasjerer
Fra 2012 til 2019 økte antall passasjerer i Norge fra 62 til 80 millioner. De siste årenes jernbaneutbygging og utbedring av flaskehalser har gjort det mulig med flere tog på linjene.

– På enkelte linjer er det nå kun få minutter mellom hver avgang, slik som i Stavanger- og Oslo-området. Flere avganger og kortere reisetid gjør det mulig for flere å velge toget og se fordelen av å bruke tog i stedet for bil. Vi ser frem til ytterligere vekst etter hvert som nye banestrekninger blir ferdigbygget de neste årene, sier Bjørn Kristiansen.

Tredobling på Vestfoldbanen
På få år har antall passasjerer på InterCity-togene på Vestfoldbanen og Drammenbanen (Skien-Drammen-Oslo) blitt nær tredoblet. Økningen fra Drammen, Asker og Sandvika inn til Oslo er stor, men i takt med at Vestfoldbanen bygges ut og moderne dobbeltspor tas i bruk, øker passasjertilstrømningen også i Vestfold og Telemark.

Jærbanen: Stavanger-områdets metro
Nesten to millioner flere passasjerer tok Jærbanen i 2019 sammenlignet med 2012, totalt fem milloner passasjerer. I og mellom byene Egersund, Bryne, Sandnes og Stavanger ligger boligområder og arbeidsplasser ved jernbanestasjonene som perler på en snor. Det har vært stor byutviklingsaktivitet på disse knutepunktene og et takstsamarbeid med kollektivtrafikkselskapet til Rogaland fylkeskommune. Det har gitt stor passasjervekst. Jærbanen er det nest største togmarkedet i Norge, etter lokaltrafikken i Oslo-området.

Gjøvikbanen har doblet seg
Passasjertallene på Gjøvikbanen har doblet seg på sju år. Det er stor innpendling til Oslo fra Hadeland og Nittedal på denne banen, men også reisende til og fra de viktige industribyene Gjøvik og Raufoss.

Økningen er ventet å fortsette på Gjøvikbanen. Bane NOR investerer over en milliard kroner på oppgradering og utbygging av banen og stasjonene for å gjøre plass til flere avganger og lengre togsett. Banen får også, som den første i landet, et nytt digitalt signalsystem (ERTMS).

Denne artikkelen bygger blant annet på Bane NORs bærekraftrapport. Passasjertallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås jernbanestatistikk publisert juni 2020. 

NB: Statistisk sentralbyrå endret metoden for telling av passasjerer i 2019. Det er derfor vanskelig å slå fast om alle endringer pr banestrekning fra 2018 til 2019 er reelle eller skyldes endring i tellemetode. Bane NOR ble gjort oppmerksom på dette etter at denne pressemeldingen ble skrevet. Vi har derfor gjort endringer i den. Endringene består i å sammenligne de nye tallene med tallene for 2012. Det gir en tryggere tendens.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB):

  2012 2018 2019
000 Alle strekninger 62689207 77732015 80402213  
 
100 Lokaltog – alle strekninger 49870208 56927322 58715974  
116 Lokaltog Oslo 36699345 40987810 41446590  
114 Flytoget 6058744 6825837 6686211  
115 Gjøvikbanen 1257979 1562812 2137733  
120 Lokaltog Stavanger 3291741 4322029 5024461  
130 Lokaltog Bergen 1587958 1776130 1966124  
140 Lokaltog Trondheim 974441 1452704 1454855  
 
301 Regiontog – alle korte strekninger 1323906 1792513 1727369  
150 Rørosbanen 398792 447089 428054  
160 Flåmsbana 635368 971899 939305  
380 Øvrige regiontog – korte strekninger 289746 373525 360010  
 
200 InterCity – alle strekninger 7917770 15095975 15881189  
240 InterCity – Oslo-Halden 2190945 2643902 2631912  
250 InterCity – Oslo-Lillehammer 2434947 5658924 5423825  
260 InterCity – Oslo-Skien 3291878 6793149 7825452  
 
390 Nattog og fjerntrafikk – alle strekninger 3098594 3474453 3580878  
321 Sørlandsbanen 900793 984917 1024564  
311 Bergensbanen 1034046 1176542 1230282  
331 Dovrebanen 705312 838529 858324  
341 Nordlandsbanen 458443 474465 467708  
999 Grensekryssende tog 478729 441752 496803
Share.

About Author

Comments are closed.

Translate »