«Dulter» reisende til å ta riktige valg

Ved å «dulte» de reisende skal bedrifter øke antallet medarbeidere som tar beslutninger i tråd med reisepolicyen.

0

Studier i atferds-økonomi regi av forretnings-reisebyrået Egencia viser hvordan mennesker ofte tar spontane beslutninger som ikke nødvendigvis er rasjonelle. Derfor kan nudging, eller dulting, være viktig når den forretningsreisende forsiktig skal styres mot å ta de valgene bedriften ønsker at sine ansatte skal ta.

Hjelper de reisende

Gjennom digitale løsninger for reiseadministrasjon benytter Egencia, forretningsreisedelen av Expedia GroupTM, nudging for å øke etterlevelsen av reisepolicyen. Dette kan gjelde bestilling av flybilletter og hotellrom eller være knyttet til andre reiserelaterte valg.

Slike løsninger genererer en stor mengde data, både når det gjelder bestilling, trender og effekten det har på kostnadene.

Verktøy for datavisualisering kan være verdifullt gjennom for eksempel å vise hvordan bestilling av flybilletter i god tid kan spare bedriften penger. Nyere forskning fra Egencia viser at prisene kan være opp mot 61 prosent høyere dersom bestillingen blir gjort tre dager i forveien, sammenliknet med bestillinger som gjøres 22 dager i forkant.

Ved å vise en kort melding når en ansatt forsøker å bestille fly kort tid før reisen, kan man for eksempel dulte den reisende til å bestille tidligere neste gang.

Carl Moltzau i Egencia. (Foto: Ken Ingwersen)

– Egencia har utviklet funksjoner som skal hjelpe de reisende med å ta de riktige valgene og dermed oppnå høyere etterlevelse av reisepolicyen i organisasjonen, sier Carl Moltzau, director of account management i Egencia Norge.

– Disse er laget slik at den reisende styres mot bedriftens foretrukne hoteller eller flyselskaper basert på kriterier bedriften selv har definert, fortsetter han.

Britisk suksess

Et eksempel er at den reisende ser en melding på plattformen for hotellbestilling når det kun er ett ledig hotellrom på det foretrukne hotellet som har gratis frokost og Wi-Fi. Hoteller som bestilles senere har kanskje ikke disse fordelene. Det er da mer sannsynlig at den reisende bestiller tidlig for å sikre seg disse fordelene. Dette skjer uten at bedriften bestemmer eller peker fingre, men heller gjennom å gi de ansatte et valg,

Da digitale løsninger for bestilling av forretningsreiser ble vanlig kunne de reisende også se alle valgmulighetene for reisen. På denne måten kan «visual guilt» – visuell skyldfølelse – benyttes som et virkemiddel. Når en reisende ser et billigere alternativ velger han dette på grunn av skyldfølelsen som vil oppstå dersom han bruker unødvendig mye av bedriftens penger.

Ny forskning på økonomi og atferd har tydelig vist at menneskers valg blir påvirket av hvordan ulike alternativer blir presentert og hva andre i samme situasjon gjorde, eller hadde intensjon om å gjøre. Et eksempel er da britiske skattemyndigheter (HMRC) sendte et brev til 100 000 skattebetalere, som inkluderte setningen «ni av ti mennesker i Storbritannia betaler skatten innen fristen». Dette skal ha økt skatteinntektene med 210 millioner pund.

Denne metoden får også mer og mer oppmerksomhet fra organisasjoner som ønsker å bli bedre på å styre de reisendes beslutningsprosesser uten å være hardhendte.

Egencia benytter for eksempel informasjon om andelen kollegaer som bestiller bestemte hoteller, og anbefaler at de reisende bor på et av bedriftens utvalgte hoteller til fordel for et annet. En annen funksjon er Group Trip, som lar kollegaer som reiser sammen se hvilke alternativer de andre har bestilt.

 – Nudging er et bra verktøy for å få frem antallet ansatte som har fulgt retningslinjene og hvor mye de har spart selskapet. Dette til forskjell fra å fokusere på å straffe de ansatte som ikke følger reisepolicyen. Slik kan man skape en produktiv reisekultur som vil være lønnsom på lang sikt, sier Moltzau.

 

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.