Dropper kravet om kvitteringsplikt

Skattedirektoratet foreslår å droppe kravet om å skrive ut kvittering. Dette er et viktig gjennomslag for NHO Reiseliv og Virke, som begge var sterkt imot forslaget.

0

Det har lenge vært kjent at i forbindelse med ny kassalov må alle butikker og spisesteder fra 1.1.2019 skrive ut papirkvittering ved hvert avsluttet salg, uavhengig av om kunden vil ha dette eller ikke. 

Forsøplende

I mars i år sendte Skattedirektoratet en høring om små tilpasninger i denne loven, hvor de åpnet for at utskriftskravet ikke skulle gjelde ubetjente automater.

 I høringssvaret gikk NHO Reiseliv nok en gang imot forslaget om kvitteringsplikt fordi kravet overser hensynet til miljø og papirforbruk. Det vil også føre til økte administrative byrder og kostnader for mange reiselivsbedrifter som daglig bruker kassasystemer. 

Videre reagerte man på at man ikke trenger kvittering fra en automat, men er pålagt å skrive ut kvittering ved kjøp over disken.  

 – Vi er lettet over at Skattedirektoratet har lyttet til våre innspill. Unntaket for automater gjorde ufornuften i forslaget enda mer åpenbart. Skal det være slik at forbrukerne i fremtiden opplever større fleksibilitet fra en automat enn fra en hyggelig kafemedarbeider? sier Kjersti Aastad, politisk rådgiver i NHO Reiseliv.  

– I tillegg hadde kravet ført til unødvendig forsøpling og sløsing med papir, og ville vært stikk i strid med hva forbrukerne ønsker. De aller fleste av oss vil ikke ha en kvittering ved kjøp av små varer som en kaffe. Reglene var ikke tilpasset den digitale hverdagen vi lever i, fortsetter Aastad.  

Må være mer innovative

Skattedirektoratet foreslår nå å droppe kravet om å skrive ut kvittering dersom det benyttes en integrert betalingsterminal. Det fremgår av et høringsnotat sendt ut av Skattedirektoratet:  

 «Skattedirektoratet har foretatt en avveining av samlet risiko og øvrige hensyn og har kommet til at når det benyttes integrerte betalingsløsninger bør hensynet til miljøet og kostnader for næringslivet veie tyngre enn de hensyn som ligger bak kravet til utskrift av kvittering».  

Den utvidede kvitteringsplikten ble foreslått som et tiltak for å bekjempe svart økonomi. NHO Reiseliv forstår at hensynet til sporbarhet og å begrense muligheten for manipulasjon av registrerte opplysninger ved kontantsalg krever strenge krav til dokumentasjon. Disse hensynene må imidlertid balanseres mot hensynet til nye betalingsløsninger, krav om nye investeringer og økte administrative byrder for brukerne av kassasystemet.  

NHO Reiseliv savner en mer innovativ og fremtidsrettet tilnærming til dokumentasjonskravene i kassasystemforskriften, med større vekt på muligheten for digitale løsninger for sporbarhet og dokumentasjon.  

Baklengs inn i fremtiden

Også Virke er glad for at Skatteetaten snur og trekker kravet om plikt til å skrive ut kvittering når utsalgsstedet har integrert kassasystem.

– Mange har uttrykt frustrasjon over dette. Kravet til papirkvitteringer ville ramme alle virksomheter, fra frisører og serveringssteder til butikker. Plikt til å skrive ut kvitteringer – når kunden ikke ønsker kvittering – er både kostnadsmessig og miljømessig dumt når kassasystemene uansett har de opplysningene myndighetene trenger digitalt, sier Harald J Andersen, direktør for Virke Handel.

 Virke jobber for at det skal være lønnsomt og enkelt å drive virksomhet i Norge.

– Da er tvang om papirkvitteringer å gå baklengs inn i fremtiden. Næringslivet vil få kostnader ved å innføre nye krav til kassasystemer fra 1.1.2019 og kravet om å måtte skrive ut kvittering var en helt unødvendig ekstrakostnad, sier Andersen. Vi vil ha mer digitalisering og mindre papir, understreker Andersen.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.