Dette mener nordmenn om turismen i Norge

Nordmenn mener turismen bringer mye positivt med seg, og er stolte over at utenlandske turister velger å feriere i Norge, viser en ny nasjonal undersøkelse i regi av Innovasjon Norge.

0

Til overmål synes 12 prosent av nordlendingene og åtte prosent i Fjord-Norge det er altfor få turister i dag.

Mest tilfreds i Trøndelag og Oslo

I den nye undersøkelsen mener Innovasjon Norge få ha ått svar på hvordan nordmenn opplever turisme, hva de mener er turismes konsekvenser og innsikt i hvordan nordmenn ønsker utviklingen innen turisme skal være.

Blant spørsmålene i undersøkelsen var hvordan man oppfatter antall turister til Norge i dag. Om lag halvparten av befolkningen opplever dagens turistvolum i Norge generelt, så vel som på eget bosted, som «akkurat passe». Tre av ti mener det er for lavt, en av ti mener det er for høyt.

Resultatene viser at det er i områder som allerede har stor pågang at det er et ønske om flere gjester. 12 prosent i Nord-Norge synes det er altfor få turister i dag og i Fjord-Norge svarer åtte prosent det samme. Det er også i Fjord-Norge (6 %) og Nord-Norge (8 %) flest har svart at det er altfor mange turister.

Graf: Dette mener nordmenn om antall turister i Norge 2018
Kilde: Innbyggerundersøkelsen, Innovasjon Norge (2018)

Den regionen som ønsker seg flere turister er Østlandet utenfor Oslo og Akershus. Her svarer 13 prosent at det er altfor få turister og hele 32 prosent av de spurte synes det er litt for få. Bare en prosent svarer at det er alt for mange turister her.

Mest tilfreds med mengden turister er innbyggere i Trøndelag og Oslo/Akershus.

Respondentene i den nye undersøkelsen «Nordmenns syn på turisme 2018» er kontaktet i løpet av oktober i år og delt inn i to grupper, ut fra hvor i landet de bor. En gruppe bor i pressområder, som Geiranger, Bergen, Stryn og Svalbard og lignende. Den øvrige svargruppen er resten av landet.

Delte meninger

– Noe av det mest interessante er at de som bor i områder med mye turisme også er mest opptatt av dens positive betydning, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Disse trekker ifølge Bratland Holm gjerne fram at det for eksempel bidrar til arbeidsplasser og større omsetning av lokalt mat. Samtidig er de i større grad enn resten av befolkningen klar over medaljens bakside. Beboerne her peker på trafikale utfordringer, slitasje på naturen – og fire av ti i pressområdene mener turistene tar seg til rette

– Det er første gang vi gjennomfører undersøkelsen, men like interessant som å se på dagens resultater blir å følge utviklingen i svar over tid. Endringer i samfunnet vil også kunne påvirke nordmenns forhold til turisme, sier Bente Bratland Holm.

De fleste i befolkningen ønsker det samme volumet på turisme, som i dag eller flere. Kun et mindretall vil ha færre turister. Og de som gjerne tar imot flere bor overraskende nok i områder som har mange turister i dag.

– Nordmenn er stolte av at utlendinger velger å ferier i Norge. Undersøkelsen viser at de fleste av oss er enige i at turister i Norge får opplevelser i verdensklasse – og vi ønsker for turistene at de får en god opplevelse når de er gjester i landet vårt, sier Bratland Holm.

Av de som svarte på undersøkelsen er det delte meninger om hvorvidt turismen er bærekraftig i dag og mange mener turistene legger igjen for lite penger, og at vi kan bli flinkere til å tjene penger på turismen.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.