Derfor haster det med el-fly

El-fly er ikke lenger miljøforkjempernes våte drøm. Det kan ifølge den nylig avholdte Berg-Hansen-konferansen bli en realitet allerede innen 2023.

0

Under temaet «Derfor haster det med el-fly» stilte blant andre stortingsrepresentant i Energi- og miljøkomiteen, Espen Barth Eide, som også åpnet konferansen.

Norge først ut?

Barth Eide tror på en fremtid med el-fly.

– Vi kan gjøre en forskjell, men at vi må gripe sjansen nå. Vi har ikke tid til å vente, sa han blant annet.

Han mener ellers at man nå har en unik mulighet til å sette felles nasjonale mål.

– Bedre transporttilbud og økt klimaansvar er mulig, mener Espen Barth Eide.

Entusiastiske debattanter på Berg-Hansen-konferansen, fra venstre Per Arne Villadsen, Espen Barth Eide og Johan Chr. Stenersen.

Widerøe og Avinor var også invitert til konferansen i tillegg til Zunum Aero. En ting de alle – inkluderte Berg-Hansens administrerende direktør Per Arne Villadsen – var enige om er at el-fly er viktig og at det haster.

–  Vi tror at et sted mellom 2023 og 2025 vil de første el-flyene være i gang i kommersiell drift, sier Villadsen.

– Norge kan være et av de første landene i Europa som tar dette i bruk, og Widerøe sammen både Avinor og regjeringen er en viktig pådriver for å få dette til. I tillegg ønsker vår egen eier, Aircontact Group AS, og Berg-Hansen selv, å være en aktiv aktør og pådriver.

Berg-Hansen ønsker med andre ord å være i forkant av utviklingen, og ta del i det sterkt økende arbeidet for økt bærekraft som brer seg i norsk og internasjonalt reiseliv.

Se intervju med debattantene under “Derfor haster det med el-fly”-konferansen.

Ifølge Villadsen er el-fly trolig det sterkeste tiltaket for å få ned CO2-utslippene i luftfarten.

– Vi kan gjerne reise mindre og kjøpe kvoter – men det er dessverre ikke nok. Folk kommer til å reise fremover – det er viktig for å møte hverandre og bygge nye relasjoner, forklarer Villadsen.

Dette er noe vi ikke kommer utenom, mener han, og tror el-fly er løsningen.

– Da må vi som et ansvarlig reisebyrå sørge for at vi fremover kan fortsette å fly uten å gjøre for stor skade på miljøet. Det å bygge ut toglinjer er et større inngrep i naturen enn å etablere små flyplasser som kan frakte folk i el-fly.

El-fly i 2025?

– Våre fremtidige kunder er de unge som er opptatt av miljøet, deriblant ungdommen som protesterte i klimademonstrasjonen i våres, fortsetter Villadsen.

– Det er de vi må gi et håp og vise at norsk næringsliv også tar et ansvar.

Han tror også at Norge ved å være tidlig ute kan bidra til nye arbeidsplasser – noe som er viktig for Norges fremtid og nye innovasjoner.

Lydhørt publikum under «Derfor haster det med el-fly». Nede til venstre konferansier opg moderator Erik Wold.

Widerøe har kommet langt og er åpne for grønn innovasjon.

– Vi er på vei mot nullutslipp. Luftfart har potensiale til å bli den mest miljøvennlige transportformen på mellomlange strekninger, men vi må løse utslippsutfordringen, sier Stein Nilsen, administrerende direktør i Widerøe.

– På teknologifronten er vi kommet langt. Nå er det sertifiseringsorganisasjoner som er viktig for å nå ambisjonene om et enda bedre kollektivtilbud i distriktene. Vi må huske på de som ikke har andre alternativer enn fly.

Om vi får el-fly før 2025, som er ambisjonen, gjenstår imidlertid å se

– Vi forventer en trafikkvekst, i tråd med den økonomiske veksten, men utslippene må reduseres. Vi er nødt til å gjøre noe med klimagassutslippene og vi må være tidlig ute. Elektrifiserte passasjerfly kommer. Bærekraftig jet biodrivstoff er en viktig del av løsningen. Vårt ansvar er å ha infrastrukturen i orden på egne flyplasser, konkluderte Olav Mosvold Larsen, leder for klimaprogrammet og el-flyprosjektet i Avinor.

Mange god krefter mot en renere luftfart er med andre ord på ballen.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News bjorn@travelnews.no

Comments are closed.