Corona-rapport fra Pål Knutsson Medhus

I dagene fremover bringer Travel News stemningsrapporter fra en rekke aktører i norsk reisebransje. I dag er turen kommet til Pål Knutsson Medhus, som driver opplevelseskurs for reiselivsdestinasjoner gjennom sitt selskap Høve Støtt.

0

Hvilke tiltak har Høve Støtt satt inn som følge av pandemien?
– Høve Støtt som er selskapet bak blant annet Opplevelseskurset som arrangeres av Innovasjon Norge har bare én ansatt og leier inn kompetansepersoner på hvert kurs, og ved behov. Som DL i selskapet gikk jeg ut i permittering allerede 4. mars, da jeg merket nedgangen allerede i slutten av februar. På under to døgn ble ordreboken for 2020 fullstendig tom. Da var det bare til å ta seg en blysterk kaffikopp, og sette i gang med produktutvikling. Jeg har jo levd av å hjelpe andre bedrifter med å produktutvikle i alle situasjoner i mange år, men nå var det plutselig min egen bedrift som virkelig trengte en skikkelig offensiv! Hva kunne jeg bidra med? Hva trengte det markedet jeg hadde jobbet med i tiden som var? Vi etablerte Luftekanalen som er et webinar, der nettopp å snakke positivt, se på mulighetene var fokuset. Den ble godt tatt i mot av næringen, og vi har fortsatt med dette. Alt på dugnad. Kollega Linda Løvfall og jeg har tatt «denne for laget».

Så var det kursvirksomhet? Var det mulig å etablere Opplevelseskurset på en digital plattform? Oppdragsgiver Innovasjon Norge var raskt på ballen, og utfordret oss som er en del av kompetanseprogrammet til IN til å komme opp med en løsning/utgave av kurset som kunne gjennomføres digitalt. For meg var det da viktig å ikke «digitalisere kurset», men snarere se på mulighetene til å forbedre og utvikle det allerede eksisterende kurset til noe som funket bedre. Rett og slett fordi dette ble, og fremdeles er, en mulighet for å jobbe mer praktisk med verktøyene fra kurset, hjemme og eller i egen bedrift. Ja, siden alle sitter hjemme på kontoret, eller har en hel bedrift som står tom. Det digitale kurset er godt mottatt, og vi får veldig gode tilbakemeldinger på løsningene på de ulike kursene

Har dere hatt nytte av hjelpetiltak fra det offentlige?
– Ja, Innovasjon Norge gjorde det tidlig klart at vi kunne få et lite tilskudd til å utvikle kurset, og gjøre det klargjort for digital plattform. Så her ble det bygd om og rigget et helt nytt studio, som gjør at kursene nå sendes fra mitt kontor, som nå kalles digitalt studio. En kjempeutfordring, men som ble mulig å gjøre skikkelig på grunn av den støtten vi som anbudsinnehavere fikk til å gjøre jobben ordentlig. Min bedrift har også mottatt kompensasjon for tapt inntekt i mars, og vil søke for april. Fra 4. mai er vi oppe i noe som kan ligne på marsjfart igjen. Selv om det er spennende og litt skummelt å se for seg hvordan høsten blir, men jeg har virkelig trua på at reiselivet, og andre næringer for den del, bil komme seg gjennom dette, og fremstå som en bedre utgave av seg selv på andre siden.

Hvilke potensielle hjelpetiltak hadde vært ønskelige å innføre for Høve Støtt?
– Vel, det er klart at jeg lever av at hele reiselivet har besøk. Så en tydelige ordning for småbedrifter, enkeltmannsforetak, matprodusenter, kulturarbeidere hadde gjort at enda flere kunne deltatt på kurs, og tatt seg råd og tid til å bruke min kompetanse.

Hva er de største utfordringene for dere under pandemien?
– Min bedrifts største utfordring er at jeg lever av at andre bedrifter har tid og råd til å videreutvikle sine konsepter. Og med lite inntekter i store deler av landets reiseliv, ja da blir det færre forespørsler fra bedrifter, destinasjoner og andre potensielle kunder.

Hvordan er du selv påvirket av pandemien?
– Som tidligere nevnt er jeg alene ansatt i selskapet. Jeg klarer meg alltid, da jeg velger å jobbe offensivt også i nedgangstider. Jeg har hatt en klokkeklar styreleder som har passet på og pushet meg til å iverksette nødvendige tiltak. Det unner jeg alle å ha. Et aktivt styre som tar tak, sammen med de ansatte.

Når ser du for deg at situasjonen vil begynne å bedre seg for dere?
– Vi er oppe i ringene allerede i mai, og ser en ok juni komme nå på kort sikt. Den store utfordringen er om det er nok krutt i tønna når høsten kommer. Inn mot vintersesongen. Det er mange deler av næringen som ennå ikke er sikre på hva de kan få av kompensasjon, og jeg synes det er for mange bedrifter, destinasjoner og kommuner som gjør konkrete tiltak nå, for å være i gjenge igjen om noen måneder.

Ser du for deg en fremtidig endret forretningsmodell for Høve Støtt som følge av pandemien?
– Ja, det gjør jeg. Jeg tror ikke jeg skal reise så mye som før, men når det først arrangeres konferanser og lignende  blir de viktigere enn noen gang. Folk kommer forhåpentligvis til å velge seg ut og prioritere hvilke deler av forretningen som skal utvikles. Det kommer til å bli kamp om utviklingsmidler, i en tid der nettopp utviklingsmidler er viktigere enn noen gang.

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, tom@reis.no

Comments are closed.