Corona-rapport fra Karin Lampe

Dagens corona-rapport kommer fra Karin Lampe, daglig leder for Traveldesign.

0

Hvilke tiltak har dere i Traveldesign satt inn som følge av pandemien?
– Vi er, som mange andre, hardt rammet av pandemien og smitteverntiltakene som følge av denne. I praksis har tiltakene for oss fungert som lockdown. Traveldesignnomsatte for 75 mill. i 2019. Omsetningen i år reduseres med rundt 90 prosent. Vi jobber med grupper og konferanser i inn- og utland. Vi har ingen reisende i mars, april, mai, juni etc. Alle arrangement ut året er kansellert. Vi har ingen nye forespørsler. Den omsetningen vi har nå er gebyrer i forbindelse med avbestilling av fremtidige turer.  Vi gikk umiddelbart til permittering av staben i Bergen, Oslo og Trondheim i mars og kommer til å være permitterte i lang tid fremover. Aktiviteten er på et absolutt minimum.

Har dere hatt nytte av hjelpetiltak fra det offentlige? 
– Vi har fått hjelp med ca 50 prosent av de faste kostnadene våre. Dette setter vi pris på, men det er dessverre langt fra nok i lengden.

Hvilke potensielle hjelpetiltak hadde vært ønskelige å innføre for Traveldesign? 
– 11 dyktige ansatte med kompetanse og erfaring skal ha lønn. Det er den største og viktigste kostnaden hos oss. Per nå ser jeg ingen tegn til flere inntekter i 2020. For oss vil det bety veldig mye at permitteringsmulighetene utvides til et lengre tidsrom. Det hadde også hjulpet om man under permittering fikk jobbe noen timer. Selv om vi ikke ser inntekter på lang, lang tid er det fullt ut mulig å holde seg i aktivitet med planlegging, kompetanseheving, oppdatering av databaser, kontakt med kunder etc. Dette ville betydd mye for firmaet og også for de ansatte som gjerne vil være i aktivitet og bidra, i tillegg til helsemessig og sosial gevinst. I tillegg lider vi også direkte tap på en del grupper i forbindelse med Pakkereiseloven og tilbakebetalinger vi er pålagt på grunnlag av denne. Dette håper vi også det blir en ordning på selv om vi ikke ser at politikerne våre helt forstår konsekvensen av å praktisere denne loven nå i forbindelse med pandemien.  

Hva er de største utfordringene for dere under pandemien?  
 Situasjonen vi er i nå er helt uvirkelig. Jeg har jobbet i bransjen i over 30 år og vært ute mange vinternetter før. Det som er spesielt denne gangen er usikkerheten og uforutsigbarheten som ligger så langt fremover i tid. Dette gjør situasjonen ekstra vanskelig å håndtere. Vi aner ikke når vi får inntekter igjen. Vår del av markedet er fullstendig dødt. Våre kunder står jo oppe i dette sammen med oss. Mange har fått endret sin egen bedriftsøkonomiske situasjon, de har permitteringer og oppsigelser samt usikkerhet rundt smittesituasjon og ansvar rundt dette. Vår er faring er at ingen per nå ønsker å gå i gang med å planlegge et gruppearrangement, selv langt frem i tid.  

Hvordan er du selv påvirket av pandemien? 
– Jeg er 80-90 prosent permittert og har gått ned i lønn. Jeg har fått veldig mye tid til å tenke på fremtiden. Jeg har brukt 20 år på å bygge opp Traveldesign, og har en arbeidsplass, kollegaer og kunder jeg elsker. Jeg tenker stort sett døgnet rundt på dette og på hvordan jeg skal få vår «krigskasse» til å vare så lenge som mulig. Bortsett fra store jobbutfordringer har både kropp og sjel fått betydelig mer fritid som har vært brukt med familien, i naturen, på bøker etc. Det har jeg ikke hatt vondt av. Jeg tror nok denne pandemien har gjort noe med oss alle på flere plan.

Når ser du for deg at situasjonen vil begynne å endre seg for dere?
– Jeg tror neppe vi vil se noen endring i reisemønsteret i vårt segment i 2020. Noen få vil kanskje etterspørre nære reisemål i Norge men jeg tror de fleste vil velge å avvente/utsette av egne bedriftsmessige hensyn. Den uforutsigbare situasjonen har gjort at det til nå har vært nesten umulig å snakke med våre kunder om fremtidige reiser. Jeg håper vi vil klare å få en slags dialog med dem utover høsten og kanskje kan få inn noen grupper for våren og høsten 2021. Tilbake til «normalen» tror jeg neppe vi er før i 2022/23. Jeg ser også med spenning frem til hva pandemien har gjort med leverandørene våre; fly, hotel og lokale samarbeidspartnere rundt i verden. Hvordan den vil påvirke kapasitet – og prisbildet? Det kan nok bli en utfordring for oss og våre kunder. Pakkereiseloven blir også et stort dilemma, denne må det gjøres noe med. Den økonomiske risikoen som ligger i loven for turoperatørene er enorm. Dette må vi gripe fatt i så snart som mulig og jeg synes Virke i så måte har vært og er en uvurderlig støttespiller.

Ser du for deg en endret forretningsmodell for Traveldesign som følge av pandemien? 
– Ja, jeg tror vi i en tid fremover vil se betydelige flere arrangement og reiser bli gjennomført i Norge, og det gleder jeg meg til! Norge har et stort potensiale i så måte i form av fantastiske reisemål, aktiviteter og hotell som ligger åpne for oss. Vi kommer ganske sikkert til å tilpasse oss dette ytterligere, samtidig som vi vil ivareta det markedet vi i 20 år har jobbet med som fortrinnsvis går ut av landet. Det sies at vi er blitt «sparket» 10 år frem rent teknisk disse månedene og at en god del av fremtidens møter og konferanser nok vil bli gjennomført på web. Det er sikkert riktig, men jeg tror fremdeles ikke noe kan erstatte det fysiske møtet mellom mennesker og det å skape relasjoner og minner sammen.  

Share.

About Author

Comments are closed.