Corona-rapport fra Haakon Mack Overvaag

I dagene fremover bringer Travel News stemningsrapporter fra en rekke aktører i norsk reisebransje. Først ut er Widerøes Haakon Mack Overvaag.

0

Hvilke tiltak har Widerøe satt inn som følge av pandemien?
– Vi er i likhet med resten av flybransjen hardt rammet av pandemien. Vi har derfor sett oss nødt til å permittere rundt 1 200 årsverk, noe som utgjør om lag en tredjedel av våre ansatte. Dette inkluderer også ansatte i vårt bakketjenesteselskap Widerøe Ground Handling, som leverer bakketjenester på de fleste flyplassene i Norge til en rekke flyselskaper.

Har dere hatt nytte av hjelpetiltak fra det offentlige?
– Ja, spesielt på kortbanenettet i distriktene hvor flyvninger er helt avgjørende for å holde samfunnshjulene i gang. Her kom myndighetene raskt på banen med økonomiske tiltak for å opprettholde et begrenset, men nødvendig flytilbud.

Hvilke potensielle hjelpetiltak hadde vært ønskelige å innføre for Widerøe?
– Vi registrerer at de fleste bedrifter nå får kontantstøtte, og det er bra. Det som ikke er så bra er at flyindustrien i Norge, som er en av de hardest rammede næringene, er unntatt fra denne ordningen. Her håper vi myndighetene snart kommer på banen.

Hva er de største utfordringene for dere under pandemien?
– I begynnelsen var det en del av de reisende som følte usikkerhet om det var forbundet med økt smittefare å fly  Vi har derfor brukt store ressurser på å forklare hvilke smitteverntiltak vi gjennomfører, både på bakken og i luften. En stor utfordring er også å optimere vårt ruteprogram ettersom vi ikke har noen referansepunkter fra lignende kriser. Hvor vil det fortsatt være etterspørsel, og hvor vil den forsvinne? For å få innsikt og informasjon har vi derfor tett dialog med våre største kunder og reisebyråer slik at vi har et så godt beslutningsgrunnlag som mulig for å treffe de rette valgene.

Hvordan er du selv påvirket av pandemien?
– Jeg er selv ikke permittert, men en rekke av mine kolleger er dessverre det. Det betyr at vi som er igjen må ta i mange ekstra tak for å bidra til at selskapet kommer seg gjennom krisen. Selv jobber jeg fra hjemmekontor på åttende uke. Det går greit, men savner veldig kollegene og stemningen på kontoret.

Når ser du for deg at situasjonen vil begynne å bedre seg for Widerøe?
– Det er fra ulikt hold spådd at flyreiser innenlands, som er vårt hovedmarked, vil ta seg opp først. Vi er imidlertid svært usikre på når det vil skje. Bakgrunnen er smitteveilederen fra myndighetene knyttet til flyreiser, hvor det blant annet stilles krav om et ledig sete ved siden av hver passasjer. Norge er det eneste landet i Europa som har innført en slik begrensning, og den rammer Widerøe spesielt ettersom vi ikke har midtsete i våre fly. Vi kan dermed kun selge maks 50 prosent av våre flyseter, noe som igjen vil påvirke prisbildet ut til våre kunder. Dette rammer i all hovedsak distriktene, hvor en rekke avganger plutselig ble fulle over natten. Vår anbefaling til myndighetene er å følge retningslinjene til IATA som fraråder slike begrensninger, og i stedet anbefaler bruk av munnbind ombord som det mest effektive smitteverntiltaket.

Ser du for deg en fremtidig endret forretningsmodell for Widerøe som følge av pandemien?
– Jeg har selv gjennom mange år i reisebransjen opplevd både Irak-krigen på nittitallet, 9/11, finanskrisen, askeskyen og senest oljekrisen for få år siden. Selv om koronapandemien er helt ulik disse krisene, har jeg erfart at kommer man seg noenlunde helskinnet gjennom kriser, har man en modell som står seg godt. Når det er sagt så vil nok vårt samfunn endre seg post korona, og det må vi også ta innover oss. Widerøe har tross alt fløyet i over 86 år, og det skal vi fortsette med minst like lenge.

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, tom@reis.no

Comments are closed.