Color Line kutter 300 årsverk

Color Line vil møte den utfordrende situasjonen i forbindelse med Covid-19 pandemien med et omfattende program for kostnadsbesparelser og effektivisering.

0

– Planene vil sikre arbeidsplasser og fremtidig lønnsomhet, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

De tillitsvalgte og de ansatte er orientert om bakgrunnen for prioriteringene fremover knyttet til reduksjon av kostnader og effektivisering. Det har også i henhold til hovedavtalen vært gjennomført drøftelser med tillitsvalgte.

For å sikre fremtidig lønnsomhet viser foreløpige analyser et behov for å redusere kostnadene med ca. 300 millioner kroner (antatt helårsvirkning 250 millioner kroner i 2021). Dette vil medføre reduksjon i antall ansatte både om bord og på land med ca. 300 årsverk. I tillegg vil det bli gjort tiltak for å redusere øvrige driftskostnader blant annet ved å utnytte de betydelige investeringene i ny teknologi som Color Line har foretatt de senere årene.

– Color Line legger opp til å bruke mest mulig frivillige ordninger i forbindelse med
nedbemanningen, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

Share.

About Author

Comments are closed.