– Charter fortsatt «best i klassen»

Ved starten av et nytt tiår er det på sin plass å reflektere over det foregående. Vi har snakket med utvalgte bransjefolk, om tiden som var, og litt om hva vi har i vente. Apollos norgessjef Erik Haug er spesielt godt fornøyd med at charter-reisen som ferieform fortsatt er høyaktuell.

0

Etter 30 år i reisebransjen tror Erik Haug alle de unge som har kommet inn i bransjen sammen med den brede erfaringen som allerede finnes der vil bidra til nytenkning og utvikling – og fortatt relevans.

Navn: Erik Haug
Stilling: Administrererende direktør
Selskap: Apollo Norge og Finland 

Hvordan var fjoråret (2019) for din bedrift? Hva var de viktigste hendelsene generelt, og i din bransje?

2019 var et utrolig spennende og lærerikt år. Tropesommeren i 2018 resulterte i at den vanlige salgstoppen på nyåret for første gang på mange år uteble, og heller forflyttet seg nærmere våren.

Det gjorde blant annet at vi virkelig fikk testet vår evne til å omstille oss i en bransje som helt åpenbart stadig er i endring, samtidig som vi ble dyttet litt ut av komfortsonen. Det er noe jeg tror er både riktig og viktig. Vi ble tøffere i valgene våre og turte rett og slett å ta større sjanser.

Apollos kjerneområder er fortsatt Hellas og Kroatia, men nå bestemte vi oss for å satse enda større også på Albania – og det gikk over all forventning. Samtidig fortsatte vi å styrke tilbudet fra distriktene.

Norwegians finansielle situasjon og flyutfordringer, at Thomas Cook gikk konkurs og oppkjøpet av Ving er nok blant de største hendelsene fra fjoråret. Konkursen førte til at mange spådde (nok en gang) at det betød slutten for charterbransjen, men vi tvilte ikke på at Ving ville klare seg – og er veldig glade for at det gikk som det gikk.

Samtidig er vi veldig stolte over å fortsatt ha en lokal og kundeorientert organisasjon, i en tid hvor stadig flere aktører sentraliserer virksomhetene sine.

Også det økte fokuset på klima og bærekraft påvirket bransjen – til det positive. Apollo har hatt stort fokus på dette i mange år, men den økte debatten førte til at vi løftet det enda høyere i organisasjonen og forsterket strategien fremover for et mer bærekraftig reiseliv. Arbeidet og lærdommen derfra tar vi med oss videre.

 Hva mener du har vært de største endringene de siste ti årene i selskapet?

Det har vært mange endringer i Apollo de siste ti årene, og den største har nok vært at vi har utviklet oss fra å være en ledende Hellas-ekspert, til å bli et reisevarehus som er markedsledende på flere reisemål. 

Strategien har hele veien vært å sette kundens behov først, og det har ført til at vi har turt å ta litt utradisjonelle valg. Vi var blant annet først ut i Kroatia, og så i Albania. Samtidig har vi satset  på produktutvikling også på hotellsiden med hotellkonseptet Apollo Mondo, som er utviklet med kundenes tilbakemeldinger som grunnmur.

I tillegg har vi jo omskrevet charterbegrepet, ved å slutte å fly charter til eksotiske reisemål på vinterhalvåret, og heller inngå strategisk og langsiktig samarbeid med ledende ruteflyselskaper.

Tidligere betød charterreiser en pakkereise bestående av arrangørens eget flyselskap og hotell. 

I tillegg har vi også i løpet av dette tiåret fått en sterk vekst i antall avganger med rutefly, som gir oss større, mer prisgunstige og mer fleksible muligheter enn tidligere.

Så har selvfølgelig bærekraft blitt en langt viktigere prioritering. Vi startet med å fjerne alle utflukter som innebar dyr i fangenskap allerede i 2015. Så investerte vi i Europas mest klimavennlige flyflåte, og begynte å satse stort på bærekraft på reisemålene. For oss er det viktig også å støtte opp om det lokale, noe som gjenspeiler seg i at vi har mange små, lokale hoteller i vår portefølje. 

Vi vet også hvor grunnleggende det er for dem å ha langsiktige partnere og at vi gir dem trafikk fra de starter opp om våren til de stenger om høsten. Derfor starter vi gjerne opp med vår produksjon tidlig og bidrar gjennom hele sesongen, i motsetning til mange lavpriskjeder som i første rekke «melker» høysesongen.

Hva mener du er de største endringene i bransjen som helhet, og norsk og internasjonalt reiseliv de siste ti årene?

Verden har blitt betraktelig mindre, tilbudet bredere og konkurransen langt større.

Norwegians enorme vekst med internasjonale ruter i tillegg til andre lavprisselskaper og økt trafikk østover med Qatar, Emirates, Turkish osv har ført til at tilbudet fra Norge har eksplodert de siste ti årene – og da særlig med tanke på direkteruter. Vi kan reise til steder det nærmest var umulig å nå for bare ti til tyve år siden.  

Samtidig har det heller aldri vært enklere å pakke en reise selv slik det er i dag. I 2020 vil ni tideler av Apollos gjester bestille reisen sin på nett, og stadig flere går i tillegg fra desktop til mobil.

Det økte behovet for fleksibilitet og av digitale konkurrenter som Airbnb og Booking.com, har stilt nye krav til oss turoperatører. Vi må være der kunden er og tilpasse både måten vi jobber på og produktene vi tilbyr, for å holde oss aktuelle. Samtidig ser vi at folk fortsatt ønsker seg den tette kundeservicen bare vi og reisebyråene kan tilby. Våre kunnskapsrike medarbeidere fungerer først og fremst som en hjelpende hånd som sikrer at drømmeferien går i oppfyllelse.

Er det enkelt-personer du mener har vært sentrale i endringene av bransjen – og generelt? I så fall hvorfor?

Ingen er vel mer sentrale her enn Bjørn Kjos, og den enorme jobben han har gjort ved å bygge et så stort selskap på så kort tid. Strategien, langreise-satsningen og den enorme utviklingen han har stått for har ført lille Norge enda tettere på resten av verden.

Hva har vært mest inspirerende og/eller tankevekkende for deg personlig, og i jobbsammenheng?

Det mest inspirerende har vært at vi gang på gang har klart å motbevise alle som har spådd slutten på charterbransjen, og hvordan vi som selskap har klart å bevare den lokale forankringen både her hjemme og på reisemål. Samtidig som vi har vært offensive med tanke på produktutvikling og tilbud.

Jeg er stolt over å jobbe i et konsern som har turt å stå imot strømmen flere ganger, som har beholdt troen på sitt DNA som den «lille og lokalkjente» og som alltid setter kundenes behov og lokale samarbeid først – til tross for hvor stort presset kan bli.

Også arbeidet som gjøres med tanke på bærekraft er inspirerende. Alle de lokale organisasjonene det inngås samarbeid med vet hvor stort og viktig det er for alle våre medarbeidere at vi tar ansvar. 

Vi er selvfølgelig fortsatt en del av klimautfordringen fordi vi flyr, men bærekraft innebærer så langt mye mer – og det er viktig å bidra med det man kan, der man kan – og alltid etterstrebe mer.

Jeg har vært i denne bransjen i 30 år, og de siste 20 i Apollo. Det har vært både inspirerende og tankevekkende å møte alle de unge som kommer inn i bransjen, med ny kunnskap og nye synsvinkler. Det har uten tvil bidratt til å løfte Apollo videre, samtidig som det krever at vi gamle travere også må omstille oss for å henge med.

Harddisken må oppdateres jevnlig!

Vi har gått inn i et nytt tiår – kan du si noe om hva du tror blir viktigst å fokusere på, og hvilke utviklingstrekk som kommer til å påvirke reisebransjen fremover?

Jeg tror fokuset på bærekraftige løsninger og produkter bare vil bli større og viktigere, og at bransjen vil utvikle seg med dette i tankene hele veien.

Den digitale utviklingen blir også avgjørende – samtidig som jeg er overbevist om at den lokale, personlige tilhørigheten og kontakten forblir viktig. For å kunne forbli aktuelle må bransjen kunne tilby noe mer enn fly og hotell, enten i form av service, unike opplevelser eller det lille ekstra. Det blir en spennende kombinasjon å etterstrebe, og her tror jeg Apollo er på riktig vei.  

Verdenssituasjonen vil selvfølgelig også påvirke reiselivet. I en tid hvor uroligheter i form av både konkurser, naturkatastrofer og terror preger nyhetsbildet har behovet for trygghet heller aldri vært viktigere for nordmenn på reisefot. 

En undersøkelse gjort av Virke viser at hele syv av ti reisende vektlegger forbrukersikkerhet høyt ved valg av reiseprodukt – noe som trolig er deler av årsaken til at salget av tradisjonelle pakkereiser har holdt seg stabilt og at «moderne» pakkereiser med rutefly øker. For selv om den nye pakkereiseloven nå sikrer de som velger å sette sammen reisen selv bedre enn før, er det fortsatt charteroperatørene som er «best i klassen.» Det må vi fortsette å være.

Den teknologiske utviklingen (Internett etc.) kommer til å akselerere. Ser du utfordringer her – positive og negative – som også kommer til å påvirke reisebransjen? I så fall hvordan?

En bekymring er at makten til de to store (Google og Facebook) vil øke ytterligere, og at de skal kunne begynne å styre informasjon og booking-strømmer enda mer.

Men som tidligere nevnt vet vi at digitaliseringen vil øke, og som med alt annet jobber vi kontinuerlig med å møte også denne utviklingen. Jeg tror også digitaliseringen fører til økt ønske om personlig kontakt – og jeg håper at man vil fortsette å ha råd til å både tilby og motta denne servicen i fremtiden.

Det mest positive med at majoriteten av salget vårt nå skjer online er jo at vi kan bruke langt mer tid på å hjelpe kundene våre, med å finne frem til skjulte perler, unike opplevelser og ikke minst helt riktig reisemål for dem.

Ferien er jo årets høydepunkt for de aller fleste av oss, så i denne stadig mer nettbaserte verdenen blir vår unike lokalkunnskap bare enda mer verdifull.

Share.

About Author

Comments are closed.