Budsjettenigheten gir nytt håp for Color Line-ansatte

Forskriftsendringen som ville gjøre det mulig for Color Line å flagge ut, utsettes som et resultat av budsjettavtalen mellom KrF og regjeringspartiene.

0

– Nå utsettes forskriftsendringen som vil kunne gjøre det mulig for Color Line å gå over til internasjonale NIS, med svekkede lønns- og arbeidsvilkår og fare for norske arbeidsplasser. Det er et viktig gjennomslag for KrF at forutsetningene skal gjennomgås, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

Regjeringen varslet tidligere i år en forskriftsendring som skulle gjøre det mulig for passasjerskip i fart mellom Norge og utlandet og med seilingsdistanse på over 300 nautiske mil å gå over til registrering i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). I dag har de rundt 700 ansatte i Color Lines tysklandsferger norske lønns- og arbeidsvilkår registrert gjennom Norsk ordinært Skipsregister (NOR).

Ikke grunnlag
Norsk Sjømannsforbund mener utsettelsen gir et godt håp om at hele forskriftsendringen blir lagt i skuffen.

– Vi mener jo at det grunnlaget regjeringen har brukt, som er fra 2013, har endret seg, sier forbundsleder Johnny Hansen til NTB. Han gir KrF honnør for å ha fått gjennom utsettelsen i forhandlingene.

– Når regjeringen gjennomgår virkeligheten på nytt, vil tallene vise at det ikke er noe grunnlag for å gjennomføre forskriftsendringen. Den situasjonen som Color Line hevdet at de var i i 2013, er ikke en realitet lenger, slår han fast og viser blant annet til at den borgerlige regjeringen har endret refusjonsordningen for passasjerskip.

Fortsatt usikkerhet
Senterpartiet er glade for at utflaggingen av Color Line utsettes, men frykter at KrF ikke har fått tydelige nok forsikringer rundt dette.

– Nå opplever hundrevis av norske sjøfolk usikkerhet rundt jobbene sine. Dette burde vært avklart i dag. Utflaggingen burde vært stanset, mener Gjelsvik.

Han mener at de 700 berørte sjøfolkene hadde fortjent en avklaring, og at jobbene deres ble reddet.

Holder løftet
Fremskrittspartiet mener at dette viser at partiet holder løftet sitt til landets sjøfolk.

– Regjeringen skal gjennomgå og evaluere informasjonen som dannet grunnlaget for fartsområdeutvalgets anbefaling. Det er helt i tråd med hva vi har sagt hele veien, sier Frps Morten Ørsal Johansen.

Han sier forskriftsendringen utsettes inntil Stortinget får evalueringen fra regjeringen til behandling.

Venstres finanspolitiske talsperson Abid Raja vil ikke forskuttere regjeringens konklusjon, eller si noe om forskriftsendringen eventuelt vil bli endelig skrotet.

– Vi har lagt merke til debatten. Nå må regjeringen ta en samlet gjennomgang og konkludere på nytt, så får vi se hvor saken lander, sier Raja.

Næringskomiteen på Stortinget skulle etter planen ha levert sin innstilling i saken i forrige uke. Men et flertall gikk i stedet inn for å vente med forskriften og be regjeringen redegjøre for saken.

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.