Arbeidsgiveransvaret i Norwegian opp for Høyesterett

Hvem har det reelle arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinansatte i Norwegian? I halvannen uke skal spørsmålet behandles i Høyesterett.

0

De kabinansatte og pilotene tok saken til retten for å få dom på at det er morselskapet Norwegian Air Shuttle som er deres arbeidsgiver. De kabinansatte er i dag ansatt i Norwegian Cabin Services Norway, mens pilotene er ansatt i Norwegian Pilot Services Norway.

Parats medlemmer vant i tingretten, men tapte i Borgarting lagmannsrett og anket derfor dommen inn for landets øverste domstol som tirsdag starter den sju dager lange behandlingen av saken.

– Dersom fagforeningen får gjennomslag for sitt krav, vil det kunne kreve en omorganisering til en modell som ikke er bærekraftig for framtida. I verste fall blir vi da tvunget til å avvikle vår norske virksomhet. Resultatet ville i så fall blitt at arbeidsplassene flyttes ut av Norge, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til NTB.

Prinsipielt for norsk arbeidsliv
Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud mener imidlertid at denne typen virksomhetsorganisering setter arbeidsgiveransvaret på spill, og at saken både er prinsipiell og viktig for hele det norske arbeidslivet.

– Vi mener Norwegian pulveriserer arbeidsgiveransvaret gjennom sin form for organisering, noe vi i fremtiden vil se mer av i en rekke bransjer. Vi mener arbeidsgiver må få lov til å organisere virksomheten som de selv ønsker, men ikke uten å ta ansvaret for sine ansatte, sa Skjæggerud da anken ble levert i april.

Parats advokat Christen Horn Johannessen mener dommen i lagmannsretten er problematisk for norsk arbeidsliv fordi den gir virksomheter mulighet til å organisere seg slik at de kan beholde all innflytelse over arbeidsforhold, men uten å samtidig ta ansvaret for ansatte.

– En slik lovtolkning innebærer at rettigheter og ansvar i arbeidsmiljøloven ikke lar seg håndheve og dermed ikke gir norske arbeidstakere de rettigheter og vern de ifølge loven skal ha, sa Horn Johannessen da dommen i lagmannsretten falt.

Kan ikke godta diktering
Det er fem år siden Norwegian-styret bestemte at selskapet skulle omorganiseres for å kunne vokse videre og konkurrere internasjonalt. Selskapet er overbevist om at en modell med et børsnotert holdingselskap på toppen, med hel- eller deleide datterselskap under, er helt nødvendig for ikke bare å sikre internasjonal markedstilgang, men også et bærekraftig selskap og trygge arbeidsplasser, også i Norge.

Norwegian-saken handler om hvordan Norwegian-konsernet skal være organisert, og ikke om de ansattes rettigheter, understreker Sandaker-Nielsen. Han presiserer at alle er fast ansatt og har tariffavtale.

– Vi kan ikke godta at en fagforening i et enkeltland skal diktere strategiske valg og modellen for vår globale virksomhet på en måte som påvirker vår mulighet til å konkurrere internasjonalt. Det er styrets og ledelsens ansvar. Måten konsernet er organisert på i dag, sikrer at Norwegian kan delta i den internasjonale konkurransen og fortsette å skape nye arbeidsplasser både i Norge og internasjonalt. Dessuten sikrer vi at en stor norskeid virksomhet kan ha hovedkontor i Norge, understreker informasjonssjefen.

Han viser dessuten til at Parat kun representerer elleve Norwegian-ansatte i denne saken, og understreker dessuten at de fleste piloter og kabinansatte er godt fornøyd med dagens ordning, noe som også bekreftes av nylige medarbeiderundersøkelser.

(NTB)

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.