Mot nytt eierskap for Oslofjord Convention Center

Endring i eierskapet vil gjøre at alle opplevde forbindelseslinjer til trossamfunnet Brunstad Christian Church blir borte, heter det i en pressemelding fra selskapet.

0

– Vi er glade for vedtaket som Brunstadstiftelsen har fattet om å igangsette slike endringer. Det vil fjerne enhver tvil som har vært reist om verdier og eierskap for Oslofjord Convention Center, og gjøre oss enda tydeligere som en fullkommersiell konferanse- og eventarrangør, sier administrerende direktør Stian Fuglset ved Oslofjord.

Det er i dag Brunstadstiftelsen som eier Oslofjord Convention Center gjennom selskapet Brunstad Holding AS. Brunstadstiftelsen ble opprettet i 2002, blant annet for å sikre et tydelig skille mellom kirkelig og kommersiell virksomhet, med utgangspunkt i verdier BCC har skapt på Brunstad.

Det pågår fortsatt utbygging av anleggene på Oslofjord, som vil bli Nord-Europas største konferanse- og eventsted når alt er ferdigstilt. Planen har hele tiden vært å gjøre endringer i formål og eierskap når utbyggingen er ferdig, men dette arbeidet vil nå bli fremskyndet, opplyser daglig leder Alf Aadalen i Brunstadstiftelsen.

– Kirkesamfunnet Brunstad Christian Church har ikke hatt intensjon om å være eier av eller drive Oslofjord kommersielt, men har hatt behov for å sikre at det finnes et sted for å gjennomføre kirkens internasjonale stevner med mange tusen deltakere. Oslofjord har kapasitet til dette, og BCC vil bare være kunde uten fordeler et eventuelt eierskap ville gitt, sier Aadalen.

På bakgrunn av mediedekning der både Brunstadstiftelsen og Oslofjord har blitt stilt til ansvar for BCCs syn på homofili, sier Aadalen at stiftelsen velger å informere om det pågående arbeidet tidligere enn man opprinnelig hadde planlagt.

Målet for arbeidet er blant annet å finne den eierformen som er best egne for å ivareta og dokumentere en full frikobling av Oslofjord fra BCC. Et delmål i prosjektet er at fremtidige overskudd ikke skal komme BCC til gode, men skal fordeles på frivillighet og samfunnsnyttige formål i Vestfold.

– For Oslofjord er det viktig at våre eiere har valgt å fremskynde dette arbeidet og informere omverden om det. Oslofjord har hele tiden arbeidet fritt og selvstendig for å bli Norges fremste konferansesenter, men mange potensielle kunder og andre har opplevd at det ikke har vært et tydelig nok skille mellom BCC og Oslofjord. Vi er glade for arbeidet som vil fjerne all tvil rundt dette, sier Fuglset.

Brunstadstiftelsen opplyser at man i arbeidet med å utvikle en god og ryddig eierstruktur blant annet har benyttet Boston Consulting Group, og at det er ventet at prosessen frem til at en endelig løsning kan iverksettes vil være ett til to år. Dette skyldes blant annet at endringen man planlegger i Brunstadstiftelsen.

Share.

About Author

Comments are closed.