Airbnb mot dobling i Norge

Tall informasjons- og analyseselskapet Capia har utarbeidet for NHO Reiseliv viser at utleieformidleren Airbnb fra 2017 til 2018 nesten doblet omsetningen i Norge. Nå må myndighetene gripe inne, mener NHO.

0

Nasjonalt begynner Airbnbs kapasitet å nærme seg halvparten av hotellenes. En gjennomsnittsdag i 2017 var 27 500 rom tilgjengelig gjennom Airbnb i Norge. Til sammenligning var 76 000 hotellrom tilgjengelig en gjennomsnittsdag i 2017.

Verdens største hotellkjede

NHO og NHO Reiseliv venter på at det skal bli rapporteringsplikt også for Airbnb-utleiere.

Regjeringen har foreslått at formidlingsselskapet som Airbnb skal plikte å gi opplysninger om utleieinntekter til skattemyndighetene, men dette er foreløpig ikke vedtatt av Stortinget. Regjeringa ønsker at endringa skal tre i kraft fra 1. januar 2020.

– Frem til da er det opp til den enkeltes samvittighet om utleieinntektene blir innrapportert. Innrapporteringen fra Airbnb vil derfor bli et viktig gjennombrudd i arbeidet med å få mer skattemessig likebehandling av etablerte overnattingsaktører og nye aktører som Airbnb. Det vil også gi økte skatteinntekter til stat og kommune fordi vi får en bedre kontroll over inntektene, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis i Tromsø i en pressemelding.

– Vi er utålmodige. Alle bør bidra til fellesskapet. Airbnb nyter godt av infrastruktur og tilrettelegging som hoteller og andre overnattingssteder bidrar til gjennom skattekroner. Nå må vi sikre at også Airbnbs virksomhet bidrar til å styrke verdiskapingen, sier hun.

Hun oppfordrer spesielt kommunene til å følge med på om de får sin rettmessige skatt de neste to årene.

I fjor var det ti år siden Airbnb ble lansert.

– De etablerte overnattingsbedriftene har ventet like lenge på skattemessig likebehandling, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Hun sier at Airbnb mest sannsynlig er verdens største hotellkjede.

– I Danmark er kapasiteten nå større enn hundre prosent av hotellene, på Island har de 50 prosent av kapasiteten til hotellene, og det samme er i ferd med å skje i Norge. Det betyr at en skattbar næring som skaper tusenvis av registrerte arbeidsplasser snart overskygges av en næring uten rapporteringsplikt, der svært få skatter og ingen registrerte «hvite» arbeidsplasser skapes. Dette må endres, sier Krohn Devold.

Økte med 34 prosent

Ifølge NHO tar nå flere og flere land tak i delingsøkonomiens utfordringer. Blant annet får Airbnb i Danmark nå rapporteringsplikt for inntektene til hver utleier.

I Tromsø – som merker et solid oppsving i turistbesøket mye takket være vintertrafikken knyttet til nordlyset – ligger skatteinngangen fra Airbnb på 23,4 millioner kroner, hvorav 12 millioner kroner skal tilfalle kommunen. Airbnb tar en større og større bit av overnattingsmarkedet i Ishavsbyen. I august var Airbnb-kapasiteten oppe i halvparten av hotellenes kapasitet, ifølge Statistikknett.no.

– I Tromsø bidrar reiselivets ansatte med 127 millioner skattekroner til kommunekassen. Med de nye skattereglene blir Airbnb en ny, viktig inntektskilde for kommunen. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med kommunen for å sikre gode konkurransevilkår og godt vertskap, sier regiondirektøren i NHO Arktis.

I august ble det reservert 14 030 romdøgn gjennom utleiekonseptet Airbnb i Tromsø, en økning på hele 34 prosent fra samme måned i fjor, opplyser NHO.

I denne perioden økte samtidig kapasiteten, altså tilgjengelige romdøgn, med 14 prosent. Fra 30 479 romdøgn i august i fjor til 34 699 i samme måned i år. Trolig har enda flere privatpersoner i Tromsø kastet seg på Airbnb-bølgen de siste månedene.

Beregninger på bakgrunn av dette viser at Tromsø kommune har rett på 12 millioner Airbnb-skattekroner i 2018. På nasjonalt nivå viser beregninger fra Capia at Airbnb-utleiere skal skatte til sammen 364 millioner i 2018. Det betyr at landets kommuner har krav på 187 millioner i skatteinntekter.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.