Virke reagerer på intervju i Travel News

Astrid Bergmål, leder for Virke Reise Utland, reagerer på vegne av Virke på et avsnitt i portrettintervjuet av Anya Tonn. Dette er Virkes kommentarer til det angjeldende avsnittet.

0

Avsnittet Virke ønsker å kommentere er det følgende:

«35 år gamle Anya Tonn er høy, slank og vakker som en maidag. Og som om det ikke skulle være nok, er hun bokstavelig talt bunkret opp med topp-utdannelse herfra til Shanghai – og tilbake.  Det faktum at hun fremdeles er singel får forbli en uløst gåte for undertegnede, som uansett faller langt nord for den aldersmessige målgruppen…»

Denne introen har fått Virke Reise Utland til å reagere. Både bransjestyret og undertegnede mener denne typen karakteristikker av kvinner i bransjen ikke hører hjemme noe sted. Slik vi ser det er karakteristikkene også irrelevante for historien journalisten skal fortelle. Vi er en moderne bransje, hvor kvinner ikke skal måtte finne seg i slike omtaler. Vi vil med dette si tydelig fra om at vi forventer at også kvinner skal bli omtalt ut fra det de har levert og skal levere, uten å måtte blir målt opp og ned av journalisten. Som bransje er vi opptatt av at kvinner som lykkes i bransjen skal få annerkjennelse for jobben de gjør uten å få denne type beskrivelser av hvordan man ser ut og personlige vurderinger av sivilstand.

Travel News tar Virkes kommentar til det angjeldende avsnittet i intervjuet til etterretning.

Share.

About Author

Comments are closed.