Samarbeid og tillit styrker cruise-effekten

Forskere fra blant annet Nordlandsforskning får skryt for en artikkel som tar for seg virkningen av cruiseturismen lokalt. Den sier blant annet at god kundekontakt, tillit og samarbeid er viktig for verdiskapning i næringen.

0

Artikkelen «Collaboration, Intentions and Local Value Creation from Cruise Arrivals» er ført i pennen av seniorforskerne Einar Lier Madsen og Evgueni Vinogradov fra Nordlandsforskning, i samarbeid med Karin Wigger fra Handelshøgskolen – Nord universitet.

– I artikkelen viser vi at en viktig forutsetning for lokal verdiskaping fra cruiseanløp er god kundekontakt og tillitt mellom globale cruiserederier og lokale cruiseleverandører, samt godt samarbeid innenfor destinasjonen, sier Lier Madsen.

Artikkelforfatterne viser at disse elementene øker sannsynligheten for at lokale bedrifter fortsetter med leveranser av varer og tjenester ved cruiseanløp. 

– Å forstå økonomisk verdiskapning fra cruiseanløp på en destinasjon handler dermed ikke bare om prisnivå og produkttilbud, men i høyeste grad også om hvor godt samspill og samarbeid det er både innad på destinasjonen og overfor cruiserederiene, sier Lier Madsen.

Ifølge artikkelen er det av avgjørende betydning at havnemyndighetene lokalt og destinasjons-selskapet har vilje til å satse på cruiseanløp og at bedriftene på destinasjonen samarbeider godt.

– Tilsvarende viktig er det å ha en god og tillitsfull relasjon til cruiserederiene. Dette handler om at partene opptrer solidarisk, hvordan krisehåndtering skjer og i hvilken grad en er fleksibel, påpeker Lier Madsen.

Artikkel er blant annet omtalt i tidsskriftet Tourism in Marine Environments, som nylig publiserte et spesialnummer om cruiseturisme. Studien som artikkelen bygger på er gjort som del av forskningsprosjektet Opplevelser i nord. 

Studien var en av de første, nasjonalt som internasjonalt, som så på hva som kan bidra til større verdiskaping for landbaserte virksomheter på cruisedestinasjoner.

Share.

About Author

Comments are closed.