Rabattordning skal gi mindre utslipp

Om det lykkes vil et nytt prosjekt med miljørabatter kunne gi mindre miljøutslipp fra cruiseskip i norske havner.

0

– Vi håper rederiene sender de skipene som forurenser minst hit til Norge i fremtiden, sier Bjørn E. Pedersen til NRK.no. Han er avdelingsdirektør i avdeling for regelverk og internasjonalt arbeid i Sjøfartsdirektoratet.

Bergen havn er landets største cruisehavn med 333 anløp i 2018. Det er dermed også den havnen med størst forurensing fra næringen. An den grunn startet også initiativet til et helt nytt prosjektet her. Nå er de ti største cruisehavnene i Sør-Norge med, i tillegg til DNV GL (tidligere Det Norske Veritas).

Fra 1. januar 2019 skal det lønne seg for rederiene å sende miljøvennlige skip til Norge.

– Skal man få forandring i cruise-industrien må man stå sammen, sier Even Husby, miljøleder ved Bergen havn.

Det har tidligere blitt brukt en såkalt ESI-skala til å vurdere hvor miljøvennlig et skip er. Den har tatt utgangspunkt i tekniske spesifikasjoner, og gjelder særlig når skipet er underveis. Ut fra denne har skip kunnet få noe reduksjon i havneavgiften.

Havnene har nå samarbeidet om å lage en ny skala, som mer detaljert vurderer hvor miljøvennlige skipene er når de ligger til kai. Skalaen kalles EPI (Environmental Port Index), og tar utgangspunkt i skipets adferd og tekniske installasjoner i havn.

Skipene rangeres på en skala fra 0–100. Dess høyere score, jo billigere blir oppholdet.

EPI legger vekt på hva slags renseteknologi, drivstoff osv. skipet benytter når det ligger ved kai.

Dersom skipene kan dokumentere at de har gjennomført ekstraordinære tiltak for å redusere utslipp, vil det bidra til å øke skipets miljørating.

– I tillegg til å at det skal lønne seg økonomisk, ønsker vi at dette skal føre til større åpenhet rundt det cruisenæringen gjør for å redusere sine utslipp, sier Husby.

To teknisk like skip kan ha store forskjeller i utslippene, ut fra hvordan skipet drives når det ligger til kai.

– Ved for eksempel å redusere energibruk om bord eller kjøre rensesystemene på en bedre måte, kan utslippene reduseres tydelig, sier han.

På dager med lite vind blir utslippene ekstra synlige. De siste ukene med sol fra blå himmel i Bergen, har skyene med forurensing av cruiseskipene vært ekstra godt synlige.

Utslippene består av vanndamp, svoveldioksid (SO2), nitrogenoksider (NOx), karbondioksid (CO₂), svevestøv og flyktige organiske forbindelser. Noen av disse stoffene kan være helsefarlige i konsentrasjoner over visse nivå. Innholdet varierer fra skip til skip.

En rapport som Sjøfartsdirektoratet har laget, kartlegger utslipp fra skipstrafikk i verdensarv-fjordene, og kommer med konkrete tiltak for å redusere utslipp.

Det nye prosjektet skal bidra til at skipene som kommer hit opptrer så miljøvennlig som mulig, og i tillegg håper havnene at rederiene ikke sender de eldste og verste skipene hit.

– Cruisesesongen 2018 vil bli brukt til uttesting, forteller Husby.

DNV GL samarbeider med flere rederier som gjennomfører rapportering i henhold til EPI hver gang de forlater en av de norske partnernes havner.

Disse havnene vil belønne miljøvennlige skip:

Bergen og Omland havnevesen, Stavangerregionen Havn, Kristiansand Havn, Karmsund Havn, Oslo Havn, Aurland Havnevesen (Flåm), Stranda Hamnevesen (Geiranger), Ålesundregionens Havnevesen, Trondheim Havn, Destinasjon Eidfjord ogMolde Romsdal Havn.

Share.

About Author

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.