Sterk økning i reiseklager

Økt salg av reiser på nett har ført til en storm av klager fra norske forbrukere mot utenlandske aktører. Bare fra i fjor er økningen i antallet klagesaker på over 30 prosent. Norwegian er på klagetoppen.

0

Forbruker Europa er det norske kontoret i det europeiske nettverket av forbrukerkontorer (The European Consumer Centre Network), opprettet av EU-kommisjonen. Forbrukerrådet er vertsorganisasjonen for kontoret, som behandler forbrukersaker over landegrensene.

Dårlige sommeropplevelser i år gjorde at Forbruker Europa fikk 194 klagesaker på sitt bord, rettet fra norske privatreisende mot utenlandske reiselivsaktører. Det handler gjerne om forsinkede fly, bagasje som ble borte, eller at prisen på leiebilen ble høyere enn det som på forhånd var avtalt.

Økningen fra året før var på 30 prosent for privatreisende. Klagestrømmen mot norske næringsdrivende økte med over 40 prosent. De sterke økningen har ikke Forbruker Europas norgeskontor noen entydig forklaring på.

– Det kan være at nordmenn er blitt mer bevisste sine rettigheter, og er blitt flinkere til å følge dem opp når de kommer hjem fra ferien, sier rådgiver Alette Hillestad ved Forbruker Europa.

Tendensen er den samme i Danmark, der man forklarer den høyeste økningen i antall klager siden rådgivningen ble opprettet i 2005 med at man i økende grad kjøper reisene gjennom utenlandske bookingportaler.

Hillestad tror også mye av økningen skyldes at nordmenn handler mer på nett, og at terskelen for kjøp er langt lavere enn tidligere.

– Det er mulig nordmenn bestiller produkter uten at man i tilstrekkelig grad på forhånd har avklart innholdet i bestillingen. Da kan skuffelsen bli desto større når bestillingen ikke gjenspeiler forventningen, sier Hillestad.

Av de 532 klagesakene Forbruker Europa hadde registrert på norske næringsdrivende per 15. september i år var hele 483 av disse registrert på Norwegian.

– Noe av økningen i antall saker på norske næringsdrivende kan synes å være på grunn av at Norwegian er et internasjonalt selskap med en økende kundekrets, sier Hillestad.

– En naturlig konsekvens er at dette generer flere klagesaker.

Noen nøkkeltall*

Saker fra norske forbrukere                194 (2016)                  149 (2015)

Saker på norske næringsdrivende      532 (2016)                  386 (2015)

*Henvendelsene gjelder transport (leiebil, tog, buss, bår fly), hotell/feriebolig (ekskludert timeshare-/ferieklubbhenvendelser) og pakkereiser.

Fakta

Forbruker Europa behandler saker over landegrensene, slik at organets vurderinger kommer fra et grensekryssende perspektiv. De deler som regel sakene i klagesaker og henvendelser. Henvendelser er rene informasjonsspørsmål om rettsregler, der det ikke har oppstått en konflikt ennå, klager på næringsdrivende utenfor EU-/EØS-området og lignende.

Tiltaket skal gjøre det tryggere for forbrukere å handle i andre EU/EØS- land. Dersom det er formålstjenlig kan Forbruker Europa samarbeide med nettverket for å få forbrukerklager behandlet i det landet der den næringsdrivende har sitt forretningssted.

Forbruker Europa har meklingskompetanse. De kan be et av sine søsterkontor om å ta kontakt med den næringsdrivende, eventuelt henvise saken til relevant klagenemnd. Kontoret veileder også forbrukere fra andre EU/EØS-land om klager vedrørende varer og tjenester som er bestilt fra Norge eller kjøpt under besøk i Norge, og kan henvise klager til relevant klagenemnd i Norge eller ta kontakt med den næringsdrivende selv.

Forbruker Europas tjenester er gratis.

www.forbrukereuropa.no

Del.

Om forfatteren

Bjørn Moholdt

Sjefredaktør, Travel News bjorn@travelnews.no

Kommentarer er stengt.

 • Om Oss

  TRAVELNEWS

  Travel News er en uavhengig og kritisk formidler av informasjon og kunnskap for alle deler av reiselivet. Vi konsentrerer oss om næringslivsjournalistikk og følger betalingsstrømmene i bransjen.

  Travel News formidler stoff om reisebyråer, fly, hotell, charter og turoperatører, rederier, leiebil og alt annet som har sin naturlige plass i reisebransjen.

 • TIPS OSS

  captcha

 • Flickr-Bilder