Surfing: Turisme

Nyheter
0

Turiststrømmen til Norge flatet ut i fjor. Å koble seg på hendelser som ikke nødvendigvis kontrollerer seg selv er blant strategiene Innovasjon Norge tar i bruk for å styrke veksten i besøket, ikke minst i skuldersesongene.

Nyheter
0

Det forventes at over 40 000 nordmenn reiser til Thailand denne vinteren. Mange av disse er ikke klar over at røyking på noen av de mest populære strendene kan få dramatiske konsekvenser.

Nyheter
0

Det går mot en utflating i turisttrafikken. Foreløpige beregninger i regi av interesse-organisasjonen Norsk Reiseliv viser nemlig at mens veksten fra utlandet i år blir på rundt to prosent blir det trolig tilbakegang i den innenlandske trafikken.

Nyheter
0

Ifølge en undersøkelse i regi av The OG Group, LLC svarte 27 av de spurte at de planlegger flere businessreiser i 2018 sammenlignet med fjoråret. 33 prosent svarte at de kommer til å foreta flere feriereiser.

1 2 3 4 5 224