Toppår for SkiStar

SkiStar presenterer sitt beste resultatet noensinne, hvor finansielle målsettinger er oppnådd og overgått.

0

Antall skidager, der en skidag tilsvarer en dags skikjøring med SkiPass, endte på 5,4 millioner. 0,3 millioner er tilkommet fra St. Johann. Antall bookede objektsdøgn ble 505.000, som er ned nærmere fire prosent sammenliknet med foregående år. Årsaken skyldes delvis at hotellene i Trysil er overført til egen bookingorganisasjon og ikke lenger inngår i SkiStars statistikk. I virksomhetsåret økte gevinsten etter skatt med 81 MSEK til totalt 387 MSEK. Et resultat som gir SkiStar enda større muligheter til å fokusere på fremtidig utvikling på sine destinasjoner.

I forrige virksomhetsår gikk SkiStar inn med 10 MEUR i en nyemisjon i det østerrikske skianlegget St. Johann in Tirol. Dermed ble SkiStar majoritetseier med 68 prosent av aksjene. Det var selskapets første oppkjøp utenfor Skandinavia. St. Johann ble umiddelbart gjort bookingbart på skistar.com, og også MySkiStar var på plass før sesongstart 2016/17. St. Johann har overgått selskapets forventninger og har denne sesongen levert et resultat på 6,2 MSEK før avskrivninger.

29. mai ga EU beskjed om at den statlige finansieringen av Scandinavian Mountains Airport er godkjent. Flyplassen ligger mellom Sälen og Trysil, og forventes å gi store ringvirkninger for næringslivet i regionen. Anleggsarbeidet ble påbegynt i månedsskiftet august-september og de første flyene er beregnet å lande før vintersesongen 2019/20. SkiStar er en av et 30-talls deleiere i Scandinavian Mountains AB.

Foran vintersesongen 2017/18 er forhåndsbookingen sju prosent høyere enn ved samme tidspunkt i fjor. Over halvparten av total kapasitet er allerede booket. Økningen skyldes at både januarukene og perioden etter vinterferien, som inkluderer påsken, bookes tidligere. Størst vekst i utenlandsmarkedene ser SkiStar i Danmark og Tyskland. De ser med stor optimisme fram mot kommende sesong.

Fjerde kvartal

  • Nettoomsetning minsket med 26 MSEK, 22 prosent, til 90 MSEK (116) sammenliknet med foregående år.
  • Resultat etter skatt gikk ned med 8 MSEK, 6 prosent, til -150 MSEK (-142) sammenliknet med foregående år.
  • Resultat per aksje før og etter utvanning endte på -3,78 SEK (-3,53), en nedgang på 7 prosent.

Hele året

  • Nettoomsetningen for virksomhetsåret økte med 315 MSEK, 16 prosent, til 2 306 MSEK (1 991) sammenliknet med foregående år.
  • Resultat etter skatt for regnskapsåret er forebdret med 81 MSEK, 26 prosent, til 387 MSEK (306) sammenliknet med foregående år.
  • Resultat per aksje før og etter utvanning endte på 9,96 SEK (7,92), en økning på 26 prosent.
  • Styret foreslår et aksjeutbytte på 5,50 SEK (4,50) per aksje, totalt 261 MSEK (176).
Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.