Solid resultat for HRG

HRG Nordic opplever en solid bedring på bunnlinjen for fjoråret, selv om markedet for reisebyråtjenester var utfordrende også i denne perioden.

0

Driftsresultatet bedres fra 5,7 millioner kroner til 6,8 millioner kroner. Ordinært resultat før skatt er på 7,2 millioner kroner i 2017, mot 5,7 millioner i 2016.

– Det gode resultatet skyldes økt fokus på effektivisering, som følge av at vi har tatt ut effektivitetsgevinster fra investeringer i nye verktøy, sier den nye HRG Nordic-sjefen, Mattias Andersson, som overtok som ny leder i HRG Nordic Norge etter at Christer Nordlund ble Europasjef for HRG i mars i år.

Salgsinntektene fortsatte å falle i 2017, og faller med 6,4 prosent fra 154 millioner kroner til 144 millioner kroner.

Som i fjor skyldes inntektsnedgangen lavere reiseaktivitet hos kundene som følge av makrobildet og behov for kostnadskutt. HRG forventer at markedet fortsatt vil være utfordrende i nærmeste fremtid, og tilpasser forretningsmodellen til utviklingen i markedet.

Online kundebehandling driver også ned kostnadene.

– Selskapet er nå rigget for videre vekst. Marine travel, meetings & events og reisehåndtering er de største områdene for oss, sier Mattias Andersson.

HRG har en sterk kvinneandel blant de ansatte. Av 185 ansatte i 2016 var 159 kvinner. I HRG Nordic er 13 av 16 ledere kvinner.

HRG har en bred kundemasse av større internasjonale selskaper med avdelinger i Norge, særlig innen sektorene bank, energi, shipping og det offentlige.

– Kundene etterspør i økende grad digitale løsninger som integrasjon med egne HR-systemer, i tillegg til at de er opptatt av et reisesystem tilpasset deres bedrift og kostnadskontroll, forteller Mattias Andersson.

Share.

About Author

Redaktør, Reis og Travel News, [email protected]

Comments are closed.