Slik skal Norge kapre de riktige turistene

Åpenhet, flere verdiskapere og en tydeligere merkevarebygging er blant tiltakene som skal sikre at Norge om få år er en av verdens sterkeste nasjonale merkevarer.

0

Under Norwegian Travel Workshop i Bergen mandag presenterte Innovasjon Norges reiselivsdirektør Bente Holm retningen som skal bidra til at Norge kaprer flere av de riktige turistene i årene som kommer. Det skal sikre en bærekraftig utvikling av Norge som reisemål – og samtidig flere besøkende.

Skille oss ut

Den globale turismen er forventet å stige med over 50 millioner reisende hvert år, fra dagens 1,3 milliarder reisende. Det gir ifølge Holm Norge en fantastisk mulighet.

– Det betyr også at vi må ta noen valg rundt hvilke turister vi ønsker, og hvordan vi skal få dette ti, sier hun.

Holms introduksjon danner nå bakteppet for Innovasjon Norges nye handlingsplan for reiselivet, med målsetningen om å bidra til flere verdiskapere i reiselivet innen 2025.

– Det som er gjort tidligere har helt klart fungert, det viser den ene rekorden etter den andre. Men vi må forberede oss på fremtiden, og da må vi se på de områdene vi ikke gjør det så bra på i dag, sier reiselivsdirektøren.

Hun understreker at alle undersøkelser viser at Norge er en naturbasert destinasjon.

– Vi kommer alltid til å være en naturdestinasjon, men vi må få frem hva som skiller våre fjorder fra Canadas eller våre fjell fra de i Sveits. Vi ønsker derfor å se mer på opplevelser knyttet til norsk kultur, attraksjoner og tradisjoner i tillegg til naturen, sier Holm.

Det er dog ikke vekst i seg selv som er ønskelig, men en vekst som bidrar til en bærekraftig økonomisk, sosial og miljømessig utvikling.

– Det er mye kraft i bærekraft, og vi må tørre velge de reisende som bidrar mest og ødelegger minst. Det ligger til grunn for hele handlingsplanen, sier Holm.

Seks valg

Handlingsplanen svarer på Regjeringens nylig fremlagte Reiselivsmelding, noe som også gjenspeiles i målsetningene. Innen 2025 er målet at antall verdiskapere i reiselivet skal øke, og at Norge klatrer på Future Brands oversikt over sterke nasjonale merkevarer.

­­­Reiselivet skal være viktig for hele Norge, fastslår Holm.

Handlingsplanen identifiserer seks retningsvalg som skal bidra til dette:

* Jobbe bredere med alle næringer som bidrar til opplevelser i Norge

* Profilere hele Norge hele året, og være mindre kampanjestyrt

* Tilpasse profileringen mot reisemotiver, ikke nødvendigvis utfra hvilke land de ulike reisende er fra

* Bidra til å skape opplevelser
* Visit Norway skal være et åpent innovasjonsmiljø, som samarbeider med og på tvers av reiselivsnæringen
* Læring og deling av kunnskap.

Sistnevnte ble understreket av åpningen av en ny bransjeside på beta.visitnorway.org, som blant annet deler nåtidsinnsikt i hva verden ønsker å vite om Norge og hvor ulike turister befinner seg i Norge.

Vi skal være åpne

Holm utdyper de seks retningsvalgene:

– Vi jobber med alle næringer som bidrar til opplevelser i Norge. Det betyr at vi må utvide reiselivsbegrepet til å innebære andre industrier enn tradisjonelt reiseliv, som for eksempel kultur, mat og møte- og arrangementer, sier hun, og forsetter:

– Hele Norge, hele tiden. Det innebærer å gå bort fra tradisjonelt kampanjearbeid inndelt etter årstider og geografi, men å kontinuerlig tilpasse fokuset til hva som er aktuelt.

I tillegg må vi Identifisere hvem de som skal besøke oss i fremtiden er, og hva de er opptatt av. Vi må tilpasse deres motivasjon istedenfor geografi.

Vi skal også være en pådriver for opplevelsesutvikling, fortsetter hun.

– Lønnsomhet, de gode historiene og bærekraften ligger i opplevelsene – vi skal jobbe enda mer både med utvikling i Norge og budskap internasjonalt.

Et annet viktig virkemiddel er at Visit Norway skal være et åpent innovasjonsmiljø.

– Vi skal derfor etablere ulike advisory boards bestående av andre fra reiselivsindustrien og andre relevante industrier, som tar del i utviklingen av hvordan vi jobber og hvor, forklarer Holm.

Kunnskapen næringen sitter på mener Holm skal være tilgjengelig for alle, til enhver tid.

– Blant annet skal vi lansere et nytt dashboard med innsikt i blant annet hva som snakkes om Norge internasjonalt, og hvor internasjonale turister oppholder seg når de er i Norge.

Share.

About Author

Bjørn Moholdt

Sjefredaktør, Travel News [email protected]

Comments are closed.